Forbundsting 2020: Spørsmål og svar, samt innkomne forslag

Publisert 04.12.2020
Redigert 09.12.2020

Forbundsting og seksjonsmøter gjennomføres skriftlig 5.-6. desember. Sakspapirer, innkomne spørsmål og svar, samt forslag fra klubbene, finner du på denne siden. Her vil også protokollene publiseres så snart de foreligger.

Det skriftlige forbundstinget gjennomføres som en skriftlig e-post korrespondanse, hvor avstemming er åpen for de som er påmeldte representanter for klubbene. Sakspapirer, innkomne spørsmål og svar samt forslag fra klubbene finner du nedenfor. Protokoller publiseres også på denne siden så snart de foreligger. Protokoller for seksjonsmøtene forventes publisert 10. desember. Protokoll for forbundstinget publiseres senest 11. desember.

Innkomne forslag: Forbundstinget
Innkomne forslag: Seksjonsmøte taekwondo
Spørsmål og svar: Forbundstinget
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte fleridrett
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte karate

Praktisk gjennomføring

Det kan avgis stemme i de enkelte sakene, samlet eller pr. sak. Prosessen pågår f.o.m. utsendelsen av saksdokumentene, senest to uker før tinget, til utløp av fristdatoen for stemmegivning. Fristdatoen er kl. 24:00 hhv. 5. desember (seksjonsmøtene) og 6. desember (forbundstinget).

Opptelling av stemmer skjer neste dag, og referat publiseres. Det er den valgte dirigenten og protokollfører som kvalitetssikrer opptellingen av stemmene. Representantene kan selv velge når de vil avgi sin stemme pr. e-post, såfremt det gjøres innen fristen.

Nedenfor finner du grafisk fremstilling av gjennomføringen av skriftlig ting. Det vises også til vår samleside om Forbundsting 2020.