Forbundsting 2020: Sakspapirer

Publisert 20.11.2020
Redigert 23.11.2020

Forbundsting og seksjonsmøter gjennomføres skriftlig 5.-6. desember. Sakspapirene og liste over påmeldte representanter er nå tilgjengelig.

Det skriftlige forbundstinget gjennomføres som en skriftlig e-post korrespondanse, hvor avstemming er åpen for de som er påmeldte representanter for klubbene. Sakspapirene er i dag sendt ut til påmeldte representanter. Ytterligere informasjon om praktisk gjennomføring finner du nedenfor.

Praktisk gjennomføring

Det kan avgis stemme i de enkelte sakene, samlet eller pr. sak. Prosessen pågår f.o.m. utsendelsen av saksdokumentene, senest to uker før tinget, til utløp av fristdatoen for stemmegivning. Fristdatoen er kl. 24:00 hhv. 5. desember (seksjonsmøtene) og 6. desember (forbundstinget).

Opptelling av stemmer skjer neste dag, og referat publiseres. Det er den valgte dirigenten og protokollfører som kvalitetssikrer opptellingen av stemmene. Representantene kan selv velge når de vil avgi sin stemme pr. e-post, såfremt det gjøres innen fristen.

Nedenfor finner du grafisk fremstilling av gjennomføringen av skriftlig ting. Det vises også til vår samleside om Forbundsting 2020.