Alle Forbund

Forbund
Rekruttering av særforbundsrepresentanter til utvalg i Norges idrettsforbund - thumbnail

Rekruttering av særforbundsrepresentanter til utvalg i Norges idrettsforbund

For at Norges idrettsforbund skal kunne fylle akkrediteringen som Special Olympics Norge og Norges Døveidrettsorganisasjon har Norges idrettsforbund 2 utvalg; [...]
Forbund
Har du fullført «Ren utøver»-programmet? - thumbnail

Har du fullført «Ren utøver»-programmet?

«Ren utøver» er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat, oppdatert i henhold til antidopingregelverk gjeldende fra 1. januar 2015. [...]
Forbund
Nytt medlemssystem - thumbnail

Nytt medlemssystem

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre [...]
Forbund
Lederkurs for ungdom 2020 - thumbnail

Lederkurs for ungdom 2020

Føler du at du har eigenskapane til å bli ein leiar eller påta deg styreverv? Eller har du allereie ansvar i klubben men føler at du treng litt meir kjøtt [...]
Forbund
Søknadsskjema til Ungt Engasjement - Ung Frivillig - thumbnail

Søknadsskjema til Ungt Engasjement - Ung Frivillig

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til et prosjekt rettet mot ungdom og arrangement. Vi [...]
Forbund
Idrettens fredskorps: Søk om deltakelse - thumbnail

Idrettens fredskorps: Søk om deltakelse

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund. Gjennom deltakelse kan du bidra med med idrettsfaglig kompetanse i Zambia eller [...]
Forbund
Søk midler til regionale utviklingsprogram - thumbnail

Søk midler til regionale utviklingsprogram

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale [...]
Forbund
Norges Kampsportforbunds lover oppdatert - thumbnail

Norges Kampsportforbunds lover oppdatert

Vi gjør oppmerksom på at Norges Kampsportforbunds lover er oppdatert. Endringene i lovene er pålagt av NIF, og gjøres for å være i tråd med disse. Vi [...]
Forbund
«Idretten skal» vedtatt av Idrettsstyret - thumbnail

«Idretten skal» vedtatt av Idrettsstyret

«Idretten vil» ble vedtatt på Idrettstinget i 2019. Etter grundig høring ble «Idretten skal» vedtatt av Idrettsstyret forrige uke, som en forlengelse av [...]