Alle Forbund

Forbund
Høring - Fremtidig organisering av norsk idrett - thumbnail

Høring - Fremtidig organisering av norsk idrett

Alle klubber oppfordres til å gi tilbakemeldinger på høring om fremtidig organisering av norsk idrett.  Som tidligere informert er det igangsatt et [...]
Forbund
Søk om utstyr til klubben - nå fra valgfrie leverandører - thumbnail

Søk om utstyr til klubben - nå fra valgfrie leverandører

For å få alle med, utvider vi nå ordningen «Utstyr mot Utenforskap». Du kan nå søke om tilskudd til utstyr fra andre steder enn via kampshop.no dersom [...]
Forbund
Lederkurs for ungdom 2019 - thumbnail

Lederkurs for ungdom 2019

Føler du at du har eigenskapane til å bli ein leiar eller påta deg styreverv? Eller har du allereie ansvar i klubben men føler at du treng litt [...]
Forbund
Ny medarbeider i administrasjonen - thumbnail

Ny medarbeider i administrasjonen

Ninni Doan (23) er ansatt som controller i administrasjonen. Hun starter allerede 1. november og vil ha ansvar for bl.a. kostnadskontroll, nøkkeltall, [...]
Forbund
Forbunds- og seksjonsstyrene på vei mot langtidsplanens mål - thumbnail

Forbunds- og seksjonsstyrene på vei mot langtidsplanens mål

Det ble avholdt ledermøte i helgen for stilartsledere og alle medlemmene i de ulike styrene innen Kampsportforbundet. I tillegg møtte gjester med hederstegn [...]
Forbund
Annika Sælid mottar Franzefoss-stipendet - thumbnail

Annika Sælid mottar Franzefoss-stipendet

Nybakt ungdoms-OL-vinner Annika Sælid fra Sentrum Kampsportklubb i Sarpsborg mottar Franzefoss-stipendet. Stipendet kommer godt med i hennes videre satsning [...]
Forbund
Utstyr mot utenforskap - søk om utstyr til klubben - thumbnail

Utstyr mot utenforskap - søk om utstyr til klubben

Nå kan medlemsklubbene søke om konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr samt personlig utstyr for å bekjempe utenforskap. Det er ofte behov for [...]
Forbund
Bruk av alt utstyr som oppfyller Norsk Standard tillatt - thumbnail

Bruk av alt utstyr som oppfyller Norsk Standard tillatt

For å redusere økonomiske barrierer og kjøpepress har forbundsstyret vedtatt at det skal tillates bruk av utstyr fra alle leverandører som oppfyller Norsk [...]
Forbund
Mentorprogrammet er i gang - thumbnail

Mentorprogrammet er i gang

Victoria Valner fra Christiania Taekwon-Do klubb deltar i mentorprogram for unge ledertalenter og har vært med på sin første samling.  I september ble [...]