Forbundsting

Del 1 av forbundsting og seksjonsmøter ble gjennomført skriftlig 5.-6. desember 2020. Del 2 av forbundstinget 2020/21 planlegges gjennomført i juni. All informasjon rundt del 2 av Forbundstinget, samt protokoller fra del 1, finner du nedenfor.

Publiserte nettsaker vedrørende Forbundstinget 2020/21:

Forslagsskjemaer for lovendring og vedtak, Forbundsting del 2:

Protokoller Forbundsting del 1:

Sakspapirer Forbundsting del 1:

Innkomne forslag, samt spørsmål og svar, Forbundsting del 1:

Innkomne forslag: Forbundstinget
Innkomne forslag: Seksjonsmøte taekwondo
Spørsmål og svar: Forbundstinget
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte fleridrett
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte karate

Husk å nominere kandidater

Valgkomiteene i Norges Kampsportforbund søker kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen for de forskjellige idrettene våre. Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet oppfordrer vi deg til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteene.

Mer informasjon fra de forskjellige valgkomiteene finner du via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret