Forbundsting 2020

 

Forbundsting og seksjonsmøter ble gjennomført skriftlig 5.-6. desember. Sakspapirer, innkomne spørsmål og svar, forslag fra klubbene, samt protokoller, finner du her.

Det skriftlige forbundstinget gjennomføres som en skriftlig e-post korrespondanse, hvor avstemming er åpen for de som er påmeldte representanter for klubbene. Sakspapirer, innkomne spørsmål og svar samt forslag fra klubbene finner du nedenfor. Protokoller publiseres også fortløpende på denne siden så snart de foreligger. Alle protokoller skal være publisert senest fredag 11. desember.

Protokoller:

Sakspapirer:

Innkomne forslag: Forbundstinget
Innkomne forslag: Seksjonsmøte taekwondo
Spørsmål og svar: Forbundstinget
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte fleridrett
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte karate

På forbundsstyremøtet 7.-8. september vedtok Forbundsstyret å dele seksjonsmøter/ting i to deler, der den lovpålagte delen som omhandler saker vedrørende fortid behandles skriftlig før utgangen av 2020. Andre del, som inneholder de øvrige sakene, inkludert valg, vil behandles snarest mulig i 2021. Informasjon om andre del av forbundstinget publiseres fortløpende.

Alle nettsaker vedrørende Forbundstinget 2020 finner du nedenfor.

Oversikt over saker vedrørende Forbundstinget 2020:

Husk å nominere kandidater

Valgkomiteene i Norges Kampsportforbund søker kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen for de forskjellige idrettene våre. Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet oppfordrer vi deg til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteene. Valg vil være en del av Forbundstinget del 2, som planlegges gjennomført i mars.

Mer informasjon fra de forskjellige valgkomiteene finner du via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret