Forbundsting

Del 1 av forbundsting og seksjonsmøter ble gjennomført skriftlig 5.-6. desember 2020. Del 2 av forbundstinget 2020/21 ble gjennomført digitalt 5.-6. juni. All informasjon rundt del 1 og 2 av Forbundstinget, samt protokoller, finner du nedenfor.

Forbundstinget del 2, 5.-6. juni 2021:

Protokoller fra forbundsting og seksjonsmøter, del 2:

Sakspapirer til Forbundsting og seksjonsmøter, del 2:

Liste over påmeldte delegater, forbundsting og seksjonsmøter, del 2:

Forslagsskjemaer for lovendring og vedtak, Forbundsting del 2:

Forbundstinget del 1, 05.06.20:

Protokoller fra forbundsting og seksjonsmøter, del 1:

Sakspapirer til Forbundsting og seksjonsmøter, del 1:

Innkomne forslag, samt spørsmål og svar, Forbundsting del 1:

Innkomne forslag: Forbundstinget
Innkomne forslag: Seksjonsmøte taekwondo
Spørsmål og svar: Forbundstinget
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte fleridrett
Spørsmål og svar: Seksjonsmøte karate

Publiserte nettsaker vedrørende Forbundstinget 2020/21: