Forbundsting 2020

Forbundsstyret har vedtatt at seksjonsmøter/ting avholdes i to deler, hvorav saker vedrørende fortid behandles 5.-6.desember ved skriftlig møte. Påmeldingsfrist utløp 18. november. Sakspapirer samt oversikt over påmeldte representanter finner du nedenfor.

På forbundsstyremøtet 7.-8. september vedtok Forbundsstyret å dele seksjonsmøter/ting i to deler, der den lovpålagte delen som omhandler saker vedrørende fortid behandles skriftlig før utgangen av 2020. Andre del, som inneholder de øvrige sakene, inkludert valg, vil behandles snarest mulig i 2021. Informasjon om andre del av forbundstinget publiseres fortløpende.

Tidslinje og praktisk gjennomføring

Det skriftlige forbundstinget gjennomføres som en skriftlig e-post korrespondanse, hvor avstemming er åpen for de som er påmeldte representanter for klubbene. Det kan avgis stemme i de enkelte sakene, samlet eller pr. sak. Prosessen pågår f.o.m. utsendelsen av saksdokumentene, senest to uker før tinget, til utløp av fristdatoen for stemmegivning. Fristdatoen er kl. 24:00 hhv. 5. desember (seksjonsmøtene) og 6. desember (forbundstinget).

Opptelling av stemmer skjer neste dag, og referat publiseres. Det er den valgte dirigenten og protokollfører som kvalitetssikrer opptellingen av stemmene. Representantene kan selv velge når de vil avgi sin stemme pr. e-post, såfremt det gjøres innen fristen.

Tidslinjen for gjennomføring av seksjonsmøtene 5. desember og forbundstinget 6. desember finner du nedenfor.

Alle nettsaker vedrørende Forbundstinget 2020 finner du nedenfor.

Oversikt over saker vedrørende Forbundstinget 2020:

Husk å nominere kandidater

Valgkomiteene i Norges Kampsportforbund søker kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen for de forskjellige idrettene våre. Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet oppfordrer vi deg til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteene .

Mer informasjon fra de forskjellige valgkomiteene finner du via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret