Forbundsting

Vi ser frem til å ønske alle våre medlemsklubber velkommen til Forbundstinget 2022. Forbundstinget 2022 avholdes 11.-12. juni. Påmeldingsskjema og praktisk informasjon vil publiseres fortløpende på denne siden.

Del 2 av forbundstinget 2020/21 ble gjennomført digitalt 5.-6. juni.

Protokoller fra forbundsting og seksjonsmøter, del 2, finner du her: