NKFs lover

Nedenfor finner du NKFs lover.

Utskrift : Velg «Fil» og «Skriv ut» i nettleseren, eller trykk «ctrl+p» i windows, «cmd+p» på mac. Utskriften dekker hele regelverket som vises på siden. Du trenger ikke åpne kapitler og paragrafer. Utskriften kan skrives ut, men også lagres som PDF. Husk at det er regelverket publisert på denne siden som til enhver tid er gjeldende, og vi oppfordrer alle til å tenke på miljøet fremfor å skrive det ut.

Norges Kampsportforbunds lover ble 04.01.2022 revidert for å være i tråd med NIFs regelverk. Mer informasjon om revisjonen finnes på NIFs nettsider. 

Norges Kampsportforbund

Stiftet 15.12.1973 som Norges Karateforbund. Vedtatt av forbundstinget med endringer senest av 06.06.2021. Tilsluttet NIF som utvalg den 23.05.1976, og opptatt som særforbund i NIF den 27.05.1984 under navnet Norges Karate og Taekwondo Forbund. I forbindelse med opptak av jujutsu som ny idrett endret forbundet navn til Norges Budo Forbund 23.05.1992. På forbundstinget 28.05.2000 ble navnet endret til Norges Kampsportforbund og flere kampsporter har blitt tatt opp.

Norges Kampsportforbunds lover