Endringer i administrasjonen

Publisert 05.07.2024

Generalsekretær i kampsportforbundet, Kim Eilertsen informerer om endringer i administrasjonen.

I første halvår av 2024 har det skjedd noen endringer i forbundets administrasjon.

Toppidrett

I januar tiltrådte Kim Gibson i ny rolle som Sportssjef etter Dag Jacobsen som i april fratrådte sin stilling hos Norges Kampsportforbund. Sportskonsulent Helle Borgen og Toppidrettskonsulent Raik Tietze fratrådte også fra sine stillinger samme måned.


Raik startet i NKF allerede i 2004, som prosjektleder for ju-jitsu, som han han selv var tidligere verdensmester i, og ble etter hvert landslagstrener for samme idrett.

Senere fikk han også ansvar for trenerutdanningen i NKF, med ansvar for kurslærere og utviklingen av det faglige innholdet i NKFs trenerutdanning. Samtidig bidro Raik i flere prosjektgrupper som jobbet med NIFs Trenerløype. Når Raik har fungert som kurslærer for andre forbund, har de berømmet kvaliteten til NKF sin trenerløype.

Raik hadde ansvar for talentutviklingen i NKF, med hovedfokus på olympisk taekwondo og karate. Der han var faglig støttespiller for landslagstrenere og bidro til etableringen og videreutviklingen av toppidrettsstrukturer. Dette førte til at han fikk ansvaret for karate sin OL-satsning mot OL i 2020 der vi innførte et profesjonelt og lønnet fulltidslag, slik som olympisk taekwondo hadde hatt siden 2013.

– Jeg var direkte involvert i, og det har vært en stor ære å kunne bidra til, at våre utøvere har vunnet medaljer i ju-jitsu, karate og taekwondo på både junior- og seniornivå i EM, VM, World Games og til og med OL. Dette har jeg oppnådd i samarbeid med mine kollegaer sportssjef Dag Jacobsen, landslagstrenere Stig Kramer, Dave Cook, Mikael Oguz, Morten Alstadsæther, Arild Lund og Wayne Otto. Jeg har hatt mange fine og spennende opplevelser i NKF, men jeg føler nå at tiden er inne for å søke nye utfordringer, sier Tietze.

Vi vil takke alle som har sluttet i sportsavdelingen for deres mangeårige innsats for Norges Kampsportforbund.

Organisasjon og utvikling

Kathrine Strand Hammond har siden 2022 vært ansatt som Rådgiver Organisasjon og Utvikling, med hovedoppgavene å følge opp seksjonsstyrer og komiteer, klubbutvikling og forbundets verdiarbeid. Hun har i tillegg holdt lederkurs for ungdom og tatt på seg andre administrative oppgaver i en periode med lav bemanning i administrasjonen.

Kathrine har bidratt til å sette det organisatoriske arbeidet på agendaen på flere områder. 14. juni hadde Kathrine sin siste arbeidsdag i NKF og skal nå ta fatt på nye utfordringer som Generalsekretær i Castingforbundet.

Vi takker Kathrine for innsatsen hun har lagt ned for forbundet og ønsker lykke til med nye oppgaver i Castingforbundet.

Trenerutvikling

Christian Lopez har fra 1. juni gått inn i en utvidet stilling i 80% og har fått et helhetlig ansvar for forbundets kurs- og kompetansevirksomhet. I hovedsak omhandler dette trener- og dommerutdanning.

 

Til slutt vil vi orientere om at pågående ansettelsesprosesser med utlyste stillinger nå går inn i sluttfasen og at våre nye medarbeidere vil presenteres til høsten.