Påminnelse til alle idrettslag om å fakturere via godkjent medlemssystem

Publisert 20.06.2024

Vi er glade for å se at mange av idrettslagene våre allerede fakturerer medlemskontingent og treningsavgift gjennom medlemssystemet, men det er fremdeles noen få som ennå ikke har begynt. Utover høsten vil vi ta kontakt med de idrettslagene som fremdeles ikke fakturerer medlemskontingent og evt. treningsavgift via medlemssystemet.

 

Hvorfor er det viktig å fakturere medlemskontingent og treningsavgift gjennom medlemssystemet?

Fra 1. januar 2025 vil idrettslag som ikke fakturerer via godkjent medlemssystem (fra brev til idrettslagene fra NIF i januar 2024):

 • Stå uten medlemstall i NIFs systemer.
  • Dette vil medføre økonomiske konsekvenser for idrettslaget og vil medføre reduserte tilskudd til særforbund som idrettslaget er medlem av.
 • Tape sitt medlemskap i NIF og tilknyttede særforbund.
 • Miste tilgang på økonomiske støtteordninger idrettslaget har basert på medlemskap i NIF, f.eks:
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  • Momskompensasjon
  • Spillemidler til utstyr (utstyrsrefusjon)
  • Støtteordninger for strøm og gass
  • Eventuelle andre støtteordninger i regi av NIF, idrettskretser og særforbund

 

Hva er forskjellen på medlemskontingent og treningsavgift?

Medlemskontingent er kostnaden for å være medlem i idrettslaget.

 • Medlemskontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per person. De 50 kronene går direkte til idrettslaget.
 • Medlemskontingenten skal vedtas på årsmøtet.
 • Medlemskontingenten faktureres 1 gang per år.
 • Hvis en person ikke har betalt kontingent til idrettslaget, er de ikke å regne som medlem av idrettslaget.
  • Ved å betale medlemskontingent, får medlemmet, blant annet, rett til å stemme på årsmøtet, komme med saksforslag til årsmøtet og mulighet til å bli valgt til verv som for eksempel styremedlem, valgkomité eller kontrollutvalg mm.

 

Treningsavgift er kostnaden for å delta på treningsaktiviteter i idrettslaget.

 • Idrettslaget står fritt til å fastsette hva treningsavgiften skal være på årsmøtet, eller så kan årsmøtet delegere denne oppgaven videre til styret i idrettslaget.
 • Treningsavgiften bør settes i forhold til hva det koster å opprettholde et treningstilbud for medlemmene.
 • Treningsavgiften kan faktureres flere ganger per år. Eksempelvis på halvårsbasis, kvartalsbasis, eller månedsbasis.

 

MERK:
Treningsavgiften kan rabatteres: for eksempel trenerrabatt, familierabatt mm., mens medlemskontingenten MÅ være minimum 50 kr for alle medlemmer (unntatt æresmedlemmer).

Avhengig av hvordan idrettslaget er organisert, kan forsikrings- og medlemskapskostnader til særforbund(ene) bakes inn i treningsavgiften eller i medlemskontingenten.

 

Støtteapparat:

Ved spørsmål rundt oppsett av fakturering i Klubbadmin eller IMS, se brukerveiledninger her Brukerveiledninger (idrettsforbundet.no), eller kontakt NIF Digital Support.

Ved spørsmål rundt oppsett av fakturering i andre medlemssystemer utenfor NIF, ta kontakt med medlemssystemets brukerstøtte.

Andre spørsmål bes sendes til post(a)kampsport.no.