Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting 2024

Publisert 06.06.2024

Alle idrettslag med stemmeberettigede representanter og offisielle observatører under NKFs Forbundsting 2024 bes sende inn sine totale reiseutgifter til reiseutgiftsfordelingen. Idrettslagene skal 6.6.2024 ha mottatt en epost med skjema for innsending.

Idrettslag som ikke sender inn sine reiseutgifter vil bli fakturert for gjennomsnittet av reiseutgifter per idrettslag.

Frist for innsending av dokumentasjon er søndag 23.juni kl.23.59.

Reiseutgiftsfordeling

Reiseutgiftsfordeling tinget 2024

Reiseutgiftsfordelingen er en solidaritetsordning som betyr at alle de representerte idrettslagene deler på reisekostnadene. Alle idrettslag oppgir reisekostnadene for sine representanter gjennom epost til administrasjonen. Administrasjonen utregner i etterkant hva snittkostnadene pr. idrettslag blir og belaster idrettslagene pr. faktura med dette beløpet, alternativt godskriver idrettslag som har større kostnader. (Gjelder ikke overnattingskostnader).

Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representanter uavhengig av hvor i landet de reiser fra. Ordningen gjelder reisekostnader for alle representanter som har stemmerett eller som er godkjente offisielle observatører.

Det er viktig at alle idrettslag som har hatt reiseutgifter sender inn dokumentasjon. Idrettslagene blir fakturert for differansen mellom egne kostnader og gjennomsnittskostnaden. Sender man ikke inn skjemaet blir man fakturert for gjennomsnittskostnaden. Har et idrettslag høyere reiseutgifter en gjennomsnittskostnaden, vil differansen utbetales.

Kostnader som inngår i fordelingen:

Typer utgifter som inngår i reiseutgiftsfordelingen:

  •  Flybilletter
  • Togbilletter
  • Bussbilletter
  • Transport til/fra flyplass
  • Parkeringsavgifter
  • Kjøregodtgjørelse

NB! Diett, mat, kost og losji inngår ikke i reisefordelingen.

Kostnadene må dokumenteres med kvittering. Ved kjøregodtgjørelse må antall kilometer og kjørerute må dokumenteres.

 

Ta gjerne kontakt med administrasjonen på post@kampsport.no dersom det skulle være noen spørsmål rundt dette.