Om NKF

Norges Kampsportforbund (NKF) er med sine rundt 30 000 aktive medlemmer landets største medlemsforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen kampsport.

NKF er et fleridrettsforbund som organiserer over 20 kampsporter, hvor taekwondo, jujutsu, muaythai og wushu er de fremste konkurranseidrettene. Forbundet er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo.

Du kan lese mer om kampsportforbundets bakgrunn og ståsted her.

Norges Kampsportforbund består i dag av fem seksjoner:

 • Ju jitsu (inkl. BJJ, ninjutsu, krav maga og andre relaterte selvforsvarssystemer)
 • Karate (med mange forskjellige stilarter)
 • Taekwondo WT (den olympiske formen for taekwondo)
 • Taekwon-do ITF (alternativ form for taekwondo)
 • Fleridrett (inkl. muaythai, mma, wushu, kendo, aikido m. fl.)

Lovlig knockout

NKF har godkjenning fra Kulturdepartementet til å organisere kampaktivitet som tillater knockout. I offisiell konkurransesammenheng gjelder dette for taekwondo (WT), karate og wushu. Det er kun innen NKFs stevner at det er mulig å oppnå kongepokal og kvalifisere seg til offisielle, internasjonale mesterskap.

Hva betyr «kampsport»?

I Norge brukes ordet kampsport, og i blant kampkunst, om alle kampaktiviteter. Det engelske begrepet ”martial arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets ativiteter, men lar seg vanskelig oversette til et enkelt begrep på norsk.

I Østen benyttes bl.a. følgende begreper;

 • Budo om japanske kampaktiviteter
 • Mudo om koreanske kampaktiviteter
 • Wushu om kinesiske kampaktiviteter

Disse begrepene dekker også en dypere mening og filosofi, som ikke kommer like godt frem i ordene kampsport og kampkunst. I denne guiden velger vi heretter kun å bruke ordet kampsport.

Kampsportenes likheter

KAMPSPORTENE I NKF HAR …

 • … disiplinære sikkerhetsregler og etikette for holdninger. Barn lærer selvdisiplin, som igjen stimulerer læring og utvikling.
 • … sofistikerte og høyt utviklede kampteknikker og systemer.
 • … en dypere filosofi, og er ofte beslektet med alternativ medisin. De gir også innsikt i østlig kunst og kultur.
 • … historiske røtter, og er opprinnelig ment for stridsbruk og selvforsvar, med og uten våpen.

Samtidig som kampsportene har en historisk og filosofisk bakgrunn, er de tilpasset dagens moderne samfunn. Utdannede instruktører sørger for at treningene er trygge og egner seg både for barn, ungdom og voksne – enten målet er mosjon, bedre helse, velvære, selvforsvar, konkurranser eller toppidrett.

Den enkeltes personlige forutsetning og mål står i fokus, og det stilles ingen krav til fysisk form for å begynne å trene.

For utøvere som ønsker å utfordre seg selv i konkurranser, følger NKF internasjonale standardiserte kampregler for karate, taekwondo, wushu, jujutsu, og kendo.

Kampsportenes ulikheter

På tross av mange likheter, skiller kampsportene seg også fra hverandre på mange måter.

ULIKHETENE BESTÅR I:

 • valg av teknikker og utførelsen av disse. Mens noen fokuserer på slag og spark, trener andre hovedsakelig på grep og kast.
 • kombinasjoner og vektlegging av disse. Fokuset kan eksempelvis være på bryting, eller boksing.
  den bakenforliggende filosofi og prinsipper. Dette kan vise seg i om kampsporten fokuserer på indre eller ytre kraft.

Hver kampsport har sin egenart, og til sammen utgjør de et mangfoldig tilbud der hver enkelt kan finne stilen som passer best for ens egne ønsker og behov. Kampsportforbundet har idretter fra det mystiske og filosofiske til det tøffeste av det tøffeste og det som er ekstremt showpreget.

Viktig å vite om konkurranser

Media forteller iblant om landslagsutøvere som har vunnet internasjonale medaljer for Norge – uten at dette faktisk er tilfelle. Les dette, og unngå å gjøre samme feil!

I Norge finnes det et stort mangfold av kampsporter med mange grener og stilarter, og det kan være vanskelig å holde seg orientert om hvilke arrangement som er de offisielle.

Det eksisterer organisasjoner utenfor NKF og NIF som arrangerer konkurranser begrenset for sin stilart og organisasjon. Under slike stevner konkurreres det innen et regelverk som avviker fra den offisielle standarden.

NORGESMESTER OG KONGEPOKAL

For å bli offisiell Norgesmester innen taekwondo, karate, wushu, jujutsu eller kendo, må man delta i et av de offisielle Norgesmesterskapene som arrangeres av NKF. For å kunne delta, må man være medlem av en klubb som igjen er medlem av forbundet. Kongepokaler utdeles kun innen NKF sitt offisielle konkurranseprogram.

VISSTE DU..?

DEN FØRSTE KONGEPOKALEN BLE UTDELT I KARATE I 1982, OG I TAEKWONDO I 1993. DEN FØRSTE KONGEPOKALEN I WUSHU BLE DELT UT I 2007, MENS DEN FØRSTE I JUJUTSU BLE DELT UT I 2009. DEN FØRSTE KONGEPOKALEN I KENDO BLE DELT UT I 2013.

Norges Kampsportforbund arrangerer følgende offisielle Norgesmesterskap:

 • Norgesmesterskap i WT taekwondo (som er den olympiske idretten)
 • Norgesmesterskap i ITF taekwon-do (alternativ form for taekwondo)
 • Norgesmesterskap i karate (sportskarate, fullkontakt karate og shobu ippon karate)
 • Norgesmesterskap i ju jitsu
 • Norgesmesterskap i wushu
 • Norgesmesterskap i kendo
 • Norgesmesterskap i muaythai (thaiboksing)

Kvalifisering til EM, VM og OL

Den eneste måten å bli offisiell Europamester, verdensmester eller olympisk mester på, er å delta i mesterskap i regi av de internasjonale SportAccord- og IOC-anerkjente internasjonale særforbundene.

For at norske utøvere skal kunne kvalifisere seg til EM, VM og OL, kreves deltakelse i offisielle konkurranser i regi av NKF.

Det er landslagsledelsen i samarbeid med sportssjefen som tar ut representasjonsutøvere til Nordisk mesterskap, EM, VM og OL-kvalifiseringer. Uttak til OL gjøres av toppidrettssjefen i Olympiatoppen etter innstiling fra NKF.

Norges Kampsportforbunds verdier

NKFs virksomhet tuftes på følgende verdier;

* Mot         * Samhold         * Respekt      

Utøvere, trenere og ledere innen kampsport har et ansvar for å etterleve NKFs verdier både på og utenfor idrettsarenaen.

Retningslinjer for trygg kampsport

Som i mange andre idretter opplever kampsportene å få en viss mengde varslingssaker om brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a. Spesielt er det en økende grad av brudd på etiske normer i sosiale medier.

På bakgrunn av dette har Norges Kampsportforbund sett behovet for å utarbeide egne retningslinjer for trygg Kampsport, nettopp for å beskytte utøvere, trenere, frivillige og andre involverte i Kampsport og gi dem et trygt miljø fritt for brudd på lovregler, interne regler og etiske normer. Disse retningslinjene ble vurdert laget etter innspill fra seksjonen for WT Taekwondo, samt etter oppfordring fra flere av de internasjonale særforbund NKF er medlem av.

Retningslinjene kan leses i sin helhet her.

Hvis din klubb lurer på noe, eller ønsker bistand for å sette deres arbeid med å sikre et trygt kampsportmiljø i system, oppfordrer vi dere til å kontakte forbundets administrasjon på epostadressen post@kampsport.no.

Varsling

En varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a.

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NKF. Du finner mer informasjon om varsling, samt varslingsskjema, her.

Verdier

Vi står sammen om en mangfoldig idrett som sørger for å gi alle like muligheter, hvor alle medlemmer og grener er like mye verdt. Verdiene er det som skal kjennetegne NKF, gjennom idrettsaktivitet, kommunikasjon og handlinger. Vårt omdømme skapes av vår kultur og våre handlinger, og verdiene skal definere oss og hvordan vi oppfattes av omverden.

 • Mot er drivkraften som gjør oss i stand til å møte vanskeligheter, fare, smerte eller usikkerhet uten å la oss overvinne av frykt eller trusler. Mot er også vilje til å møte utfordringer, ta risiko og holde ut i møte med motgang. Mot kan vises på mange måter, fra fysisk tapperhet i møte med fare og i idrettsarenaen, til moralsk mot til å stå opp for sin egen tro, meninger og verdier, selv når det er upopulært å gjøre det. I mange kampsport-kulturer regnes mot som en edel og beundringsverdig egenskap.
 • Samhold er å ha gjensidig forståelse og toleranse med hverandre. Dette legger grunnlaget for empati og godvilje overfor hverandre, takhøyde for meningsutvekslinger og aksept for demokratiske beslutninger. Godt samhold gir glede og harmoni og medvirker til å samles om felles mål. Samhold er å stå opp for hverandre, dele kunnskap og ha et godt samspill. Dette innebærer at man deler gleder og sorger på idrettsarenaen, oppmuntrer, bryr seg og gir hverandre energi. Samhold er å inkludere alle og jobbe for fellesskap og kultur.
 • Respekt vises gjennom aksept for andres kultur, religion og synspunkter. Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme holdning som vi selv ønsker å bli møtt med. Alle skal ha mulighet til å uttale seg og bli hørt. Respekt vises ved å anerkjenne andre utøvere, trenere, dommere og andre som våre likemenn/kvinner. Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller prestasjon gis i form av en uttalt respekt, f.eks. ved bestått beltegradering, en konkurranseprestasjon eller et personlig valg som foretas. Å unne andre suksess og å heie på hverandre er en måte å vise respekt på. God etikette og profesjonalitet i alt vi foretar oss er en måte å vise respekt for fellesskapet og verdien av å stå sammen.