Karate: Påskehilsen fra grenkomiteer og seksjonsledelse 

Publisert 30.03.2021

2021 er godt i gang, og dessverre er COVID-19 pandemien fortsatt en utfordring for de aller fleste. For oss som skal prøve å skape aktivitet for medlemmene våre er det ekstremt vanskelig å planlegge noe eksakt, men vi oppfordrer alle til å benytte denne krevende perioden til inntak av informasjon og kompetanseheving!

Det står ikke på innsatsen og viljen, men gang på gang har man måtte avlyse eller endre ønskede aktiviteter. Fordelen er at vi alle er blitt så utrolig mye bedre på digitale verktøy og aktiviteter. Vi har fått positive tilbakemeldinger på e-stevner og seminarer, og planlegger derfor mer av dette. I samarbeid med administrasjonen ønsker vi å få til både arrangement og kompetanseheving! 

Det er godt mulig mange ikke har anledning til å nyte påskefjellet, og dermed får mer tid til inntak av informasjon og kompetanseheving. Da har vi noen aktuelle forslag nedenfor for alle ledd i vår organisasjon.  

Gren- og seksjonsledelse ønsker deg og dine en trygg og deilig påske!

Klubbledelse

Det er mye å holde styr på i en hektisk hverdag. Ofte har man veldig mange baller i luften, og det kan være ekstra utfordrende i en tid med pandemi som skaper flere fartsdempere på veien. Vi drister oss likevel til å lage en huskeliste over momenter som også påvirker klubbens drift: 

  • Trenersertifisert klubb: Husk også kravet om en sertifisert trener. Ta grep om dere ikke allerede er kvalifisert.  
  • Klubbledelse: Det er gjerne nye tilskudd i klubbstyret, og da kan det være en god måte å trygge dem gjennom forbundets lederkurs.
  • Fakturering av medlemskontingent og forsikring gjennomføres i begynnelsen av april. Forbundsadministrasjonen har anbefalt alle klubber om å rydde i sine medlemsregistre innen 10. april. Les mer om faktureringen her.  

Trenere og instruktører

Trenerkurs: Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at flest mulig trenere skal ta trenerutdanning, i tråd med vedtatte krav. Det er et uttalt mål fra forbundets side å stimulere klubber til å sende flere deltakere på kurs, og på den måten øke antall trenere med trenerlisens. For å nå disse målsetningene har forbundet utarbeidet en ny rabattordning for trenerutdanningen 2021. Du kan lese mer om rabattordningen her.  

Trenerattesten: NIF lanserte 1. mars trenerattesten, og vi oppfordrer alle trenere til å gjennomføre dette nyttige og bevisstgjørende supplement til forbundets egen trenerutdanning.

Utover dette er seminartilbudet utvidet til å inneholde kompetanseheving innen Trening av utøvere med ADHD/ADD, Mental Helse, Aldersrelatert trening, Veien til Målet. Se hele kurskalenderen her, og send gjerne inn forslag og ønsker til seminartema. 

Medlemmer

Det er for veldig mange tøft å motivere seg til trening når pandemien hele tiden påvirker treningshverdagen gjennom nedstenginger, gjenåpninger, avstand mm. For de under 20 år har de fleste klubbene gjenopprettet et treningstilbud med smittebegrensningstiltak, når mulig. For mange andre er treningstilbudet ikke gjenåpnet. Noen kommer gjerne inn på tanken om å slutte eller “ta en pause. Erfaringsvis vet vi at det er vanskelig å komme tilbake etter en pause, men det går absolutt an. Karate er en av de idrettene man kan ha hele livet >> Livslang trening.  

Vi som driver med tradisjonell kampsport, vet at det ikke finnes snarveier til å bli virkelig gode. De beste, er de som varer lengst. 

For de som elsker å konkurrere, har alle tre karate grenkomiteene begynt med kata gjennom e-stevne. Dette åpner opp for at enda flere kan delta. Det er også et spennende webinar på planen for 7. april, som handler om å skape gode målsettinger. Dette webinaret kan du lese mer om her.  

For dere som heller eller også vil utvikle dere gjennom kunnskap, har forbundet lansert mange e-moduler som man kan gjennomføre. I tillegg til trenerkurset og trenerattesten over, kan man delta på e-læringsmoduler som eksempelvis Mental Helse, som passer for flere enn bare instruktøren.  

Status for grenkomiteene

WKF: WKF-grenkomiteen arrangerer i 1. halvår av 2021 flere Norgescup-stevner på nett. Forrige uke ble Norgescup 5 i kata arrangert. Vestnes Varfjell IL kampsport ble beste klubb med 8 medaljer. Ble du motivert til å delta på Norgescup 6 som varer fra 8-16. April? Husk å da melde deg på innen 2. april gjennom din klubbledelse.  

Shobu Ippon (Shotokan): 6.-13. mars arrangerte shotokan-grenkomiteen årets første e-stevne i Shobu Ippon Shotokan Kata. Norgescup 1 var det første i rekken av totalt fire stevner i 2021 som avsluttes med Superfinaler 4. desember. Telemark karate laget en fin reportasje fra e-stevnet som kan leses her. Her er det bare å bruke stuegulvet, garasjetaket, terrassen, rundkjøringen eller der du måtte kunne øve sikkert og smittevennlig til neste e-stevne. Forøvrig jobber grenkomiteen med informasjonsvideoer om shobu ippon kumite og shotokan kata, som håpes å være klar når vi igjen kan møtes fysisk på matten.

Fullkontakt: Det blir e-stevne i kata den 10. april. Vi ønsker alle fra 13 år velkommen til å delta. Frist for påmelding er 3. april kl. 23:59Fullstendig invitasjon til stevnet finner du her. 

For øvrig har grenkomitéen begynt planlegging av måter vi kan hjelpe klubbene til å beholde og rekruttere medlemmer.