Alle Karate

Karate
Den nye karateseksjonen i gang med arbeidet - thumbnail

Den nye karateseksjonen i gang med arbeidet

Under forbundstinget og seksjonsmøtene på Gardermoen i juni ble det valgt et nytt styre i karateseksjonen. Torsdag 4. august avholdt de sitt første [...]
Karate
Tilbakemelding om organisasjonstilhørighet fra karateklubbene - thumbnail

Tilbakemelding om organisasjonstilhørighet fra karateklubbene

På Forbundstinget 12.06.2022 vedtok tingforsamlingen med 152 mot 22 stemmer å støtte forbundsstyrets vedtak; krav om klubbenes valg av [...]
Karate
Fullkontakt: Velkommen til Norgescup i e-kata! - thumbnail

Fullkontakt: Velkommen til Norgescup i e-kata!

Fullkontakt-komiteen i karateseksjonen gjennomførte i fjor en rekke e-stevner i kata fra fullkontaktstilartene. Erfaringene fra tidligere stevner har vært [...]
Karate
Oppdatering fra presidenten rundt vedtak 43 - thumbnail

Oppdatering fra presidenten rundt vedtak 43

Presidentskapet i Norges Kampsportforbund ønsker å komme med en kort oppdatering til de påvirkede karateklubbene rundt forbundsstyrets vedtak 43, som ble [...]
Karate
Redegjørelse fra karateseksjonen for sak 4.1 under forbundstinget - thumbnail

Redegjørelse fra karateseksjonen for sak 4.1 under forbundstinget

Karateseksjonen referer til e-post fra Norsk Karateforbund sendt til alle klubber i Norges Kampsportforbund angående sak 4.1 under forbundstinget; Forslag fra [...]
Karate
Klubbenes demokratiske prosesser - thumbnail

Klubbenes demokratiske prosesser

I lys av de siste dagers diskusjoner rundt forbundsstyrets vedtak der karate-klubber må velge hvor de ønsker sin tilhørighet har det kommet spørsmål om [...]
Karate
Åpent brev fra berørte klubber - thumbnail

Åpent brev fra berørte klubber

Dette åpne brevet er fra klubber som har utøvere som er tatt ut til junior og senior EM, men som har valgt å ikke melde seg inn i det nystartede Norsk [...]
Karate
Konsekvenser av ny internasjonal karate-tilknytning - thumbnail

Konsekvenser av ny internasjonal karate-tilknytning

Under helgens forbundsstyremøte diskuterte forbundsstyret konsekvensene ved nå ny midlertidig internasjonal tilknytning av et nytt norsk karateforbund, og [...]
Karate
Klagen avvist: Oppdatering rundt WKF-situasjonen - thumbnail

Klagen avvist: Oppdatering rundt WKF-situasjonen

Som tidligere kommunisert sendte forbundsstyret i Norges Kampsportforbund den 9. februar en formell klage på World Karate Federation sitt vedtak om suspensjon [...]