Karate: Julehilsen fra arbeidsutvalget i seksjonsledelsen

Publisert 20.12.2023

Takk til alle for innsatsen i år og alle beste ønsker for 2024

Seksjonsledelsen verdsetter alle karateutøvere, trenere, klubbledere, tillitsvalgte, grenkomiteer, stilartsledere, dommere, familiemedlemmer, venner, ansatte i forbundet og flere med. Selv om vi kanskje utfører en kata og kumite ulikt, deler vi likevel utrolig mange andre områder. Karate blir for de fleste en livsstil. Å balansere tiden for familie, trening, jobb og utdanning kan være utfordrende. På toppen av det hele skal mange drive klubb og arrangere stevner, seminarer og leir. All honnør til aktiviteten og gode treningsmiljø som dere skaper og/eller deltar på.

 

Det siste året har vi møtt motgang for en av våre grener innen karate, som har påvirket også hele karate. Man har i flere år stått samlet om å vinne kampen om WKF, men har dessverre så langt ikke lykkes. Internt i seksjonen har man måtte ta noen tøffe valg, og tidvis ikke optimale. Forbundsstyret og administrasjonen er i god dialog med NIF, og som seksjonsledelse setter vi vår lit til at de finner den beste løsningen for å ivareta hele karate Norge.

 

Vi takker for tilliten! Vi råder ikke over alle utfall, men prøver å få til det som betyr mest for flest innen karate i Norge. Det er ingen enkel oppgave, og det vil bli viktig at flere bidrar målrettet for å oppå målene i langtidsplanen Idretten Vil.

1.0 Idrettsglede for alle

2.0 Formål, visjon, verdier og overordnede mål

3.0 Strategiske innsatsområder

——-

Seksjonen har gitt innspill til administrasjonen om hvordan forbundet og seksjon kan hjelpe våre medlemmer og klubber ift.

3.1 Attraktivt og variert idrettstilbud:

3.2 Gode og veldrevne idrettslag

3.3 Like muligheter

3.4 Gode treningsanlegg

3,5 Bedre toppidrett

Se nærmere forklaring for hvert punkt: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/rapporter/idretten-vil-2023-2027/strategiske-innsatsomrader/

 

HVA ER PÅBEGYNT FRA FORBUNDETS SIDE I REGI TIDLIGERE LANGTIDSPLAN OG TINGET
Kampsport 2.0 er innom mange av disse områdene, men vi må kanskje også bidra til å formidle til klubbene våre.

3.1 Attraktivt og variert idrettstilbud: Trenerutdanning, Trenerattest, Dommerattest, Fagwebinar

3.2 Gode og veldrevne idrettslag: Bedre Klubb, Klubbpakka,

3.3 Like muligheter: Norges idrettsforbund skal sørge for en idrett som er inkluderende, mangfoldig og likestilt.

3.4 Gode treningsanlegg: forbundet har en anleggskonsulent som kan bidra når en klubb trenger bedre anlegg eller treningstid.

3.5 Bedre toppidrett: Her har det skjedd en del oppdateringer og endringer til det bedre. Noe som følge av Kampsport 2.0, og annet basert på hendelser som krever endring.

 

Alle beste ønsker fra arbeidsutvalget i seksjonsledelsen for karate

Jannikke Berger, Arild Kolstad, Nils Peter Just, Siri Anne Dos Santos, Tove C. Børmark, Torbjørn Amundsen og Silje Vedvik