Kurskalender

Kurskalenderen hentes fra idrettsforbundets kurssystem og viser alle planlagte kurs for Norges Kampsportforbund fremover i tid fra dagens dato.

Dersom du skal delta på et trener 1 kurs (del 1 og/eller del  2-kurs) må du gjennomføre et forkurs på nett. Kurset finner du her. Kontakt administrasjonen for påmeldingsnøkkel.

PS! Norges Kampsportforbund vil i 2021 arrangere jevnlige fagwebinar. Om du har forslag til temaer kan disse sendes inn via skjemaet nederst på denne siden.

Informasjon om fakturering: Formelt og juridisk sett er det klubbene som står som medlem av Norges Kampsportforbund og Norges idrettsforbund. Når klubbens medlemmer/utøvere deltar i forbundets aktiviteter (stevner, kurs, møter osv.), forutsetter vi at klubben, som ansvarlig organisasjonsledd, har regulert hvem som får delta på hva. Det er på denne bakgrunn vanlig praksis i hele norsk idrett at fakturaer forbundet med aktivitetsdeltakelse går til klubbene og ikke direkte til utøverne. Klubben kan deretter kreve refusjon fra medlemmene det gjelder, da ev. inkludert et omkostningsgebyr.

 

 

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2021
  • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,