Rabatt på trenerutdanningen ut 2021: – Ønsker å legge til rette

Publisert 11.02.2021

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at flest mulig trenere skal ta trenerutdanning, i tråd med vedtatte krav. Det er et uttalt mål fra forbundets side å stimulere klubber til å sende flere deltakere på kurs, og på den måten øke antall trenere med trenerlisens. For å nå disse målsetningene har forbundet utarbeidet en ny rabattordning for trenerutdanningen 2021.

ALLE TRENERKURS FINNER DU I VÅR KURSKALENDER

– Forbundet ønsker å fremme trenerutdanningen og å gi klubber best mulig forutsetninger for å videreutvikle en sterk trenerbase i egen klubb. Vi ønsker å gi neste generasjons trenere og hjelpetrenere en mulighet til å kunne delta. Et virkemiddel for å nå dette målet er å gjøre inngangsbilletten til trenerutdanningen billigere for klubber, sier Christian Lopez, utdanningskonsulent i Norges Kampsportforbund.

1 betalende = 1 gratis

På bakgrunn av ovennevnte målsettinger har Norges Kampsportforbund utarbeidet en rabattordning for våre trenerkurs ut året: Ordningen innebærer at hver betalende deltaker på kurs gir klubben mulighet til å melde på én ekstra deltaker på samme kurs uten kostnad.

I praksis innebærer dette at klubbene vil betale som følger:

  • 1-2 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 1 kursavgift
  • 3-4 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 2 kursavgifter
  • 5-6 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 3 kursavgifter
    osv.

Totalt har ca. 270 av forbundets klubber per i dag ikke trenere med trenerlisens. Dette er over halvparten av forbundets klubber. Ved utarbeidelsen av den nye rabattordningen har forbundet hatt som målsetting å lande på en modell som kan slå positivt ut for en størst mulig andel av forbundets klubber.

– Et hovedmål er naturligvis også å bidra til at klubber kan innfri det tingvedtatte kravet om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer, eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Det er også viktig å understreke at klubbene vil bli mindre sårbare ved å ha flere trenere med godkjent utdanning, og at vi derfor anbefaler å sende flere trenere på kurs, sier Lopez.

Praktisk gjennomføring

Det understrekes at rabattordningen kun trer i kraft ved deltakelse på samme kurshelg. Man kan derfor heller ikke videreføre tilbudet om gratis deltakelse fra kurs 1 til kurs 2. I tillegg må alle melde seg på som vanlig via forbundets kurskalender. Forbundets administrasjon vil deretter justere fakturert beløp i tråd med ordningen i ettertid av gjennomførte kurs.

Den nye rabattordningen trer i kraft umiddelbart, og er gjeldende frem til årets utløp. Kursdato må altså være fra dags dato og frem til 31.12.21.

Om du har spørsmål vedrørende rabattordningen, eller trenerutdanningen generelt, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no.