Fagwebinar: Veien mot målet – NY DATO

Publisert 28.04.2021

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i første halvår 2021 arrangere månedlige fagwebinar. Temaet for neste webinar er hvordan man som klubb kan jobbe mot forskjellige målsettinger. OBS! Fagwebinaret var planlagt avholdt 5. mai, men da NIF arrangerer digital temakveld om barneidrett på samme tidspunkt, er ny dato for kampsportforbundets fagwebinar satt til 11. mai.

Formålet med de månedlige fagwebinarene er å gi medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og tillitsvalgte faglig påfyll innen utdanning, talentutvikling og toppidrett. Webinarene vil være relevante for klubber med ambisjoner innen alle forbundets idretter.

Nytt tidspunkt for det kommende fagwebinaret er 11. mai kl. 20:00. Påmelding gjøres via forbundets kurskalender.

Hvordan skape gode målsettinger?

Hvilke typer mål finnes? Og hvordan bør klubber jobbe for å sette seg sunne og gode mål?

– Temaet denne gang er hvordan man som klubb kan jobbe mot forskjellige målsettinger. Hvilke typer mål finnes? Og hvordan bør klubber jobbe for å sette seg sunne og gode mål? Denne delen vil vare ca. 30 minutter, forteller Andreas Suoranta, talentutviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

I tillegg til ovennevnte innhold vil også ekstern foredragsholder delta på webinaret.

– Vi er så heldige å få verdifullt input fra militæret denne gangen – kaptein Karadash, ansvarlig for sikkerhet og rekruttene på Akershus Festning, vil snakke om hvordan man setter gruppemål i militæret, hvor man jobber med ungdom med varierende motivasjon. Her vi vi få lære mer om hvordan man skaper gode gruppemålsettinger som inkluderer alle, og overføringsverdien av disse prosessene til idretten. Karadash har selv bakgrunn innen karate, opplyser Suoranta.

Ønsker fortsatt innspill til temaer

PS! Du kan fortsatt komme med innspill til temaer for fagwebinarene. Forslag sendes inn via nedenstående skjema.

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2023 og 2024

  • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,