Uttalelse fra forbundsstyret ved presidenten

Publisert 11.01.2024

I 2022 ble Norges Kampsportforbund (NKF) først suspendert og deretter ekskludert fra det internasjonale forbundet World Karate Federation (WKF). Forholdet ble klaget inn for idrettens høyeste doms-organ CAS, men saken ble senere trukket av NKF som følge av sterk anbefaling fra revisorene om snarlige kostnadsreduksjonstiltak i forbundet. Det ble påfølgende gjort flere kostnadsreduserende tiltak.

Norsk Karateforbund (NK) ble parallelt med dette opprettet og senere av WKF tildelt ansvaret for å forvalte WKF karate i Norge. De søkte opptak som eget særforbund i 2023, men søknaden ble ikke innvilget av idrettstinget.

Med dette har vi nå en situasjon hvor Norges Kampsportforbund forvalter karate i norsk idrett og Norsk Karateforbund har ansvaret for konkurransevirksomhet og internasjonal representasjon for WKF karate.

I styremøte 8.-9. desember diskuterte og vedtok forbundsstyret følgende

Sak FS59- 2022/2024:

«Forbundsstyret vedtar å jobbe for at det skal foreligge en samarbeidsavtale mellom NK og NKF som sikrer at idrettens bestemmelser og medlemmenes interesser blir ivaretatt.

Grenkomite for Sportskarate har per i dag ikke etablert og fremmet et nasjonalt regelverk og uten dette er det ikke grunnlag for konkurransevirksomhet. På bakgrunn av dette legges sportskarate grenkomite ned inntil eventuelt nytt behov oppstår.  Fremtidig organisering av karate inntas i kampsport 2.0.»

Forbundsstyret erkjenner at dagens situasjon er utfordrende for de klubbene som gjerne vil delta i konkurranser etter WKF regelverk, og ønsker ikke å gjøre situasjonen vanskeligere for dem.

I 2022 vedtok forbundstinget at klubbene ikke kan være medlem både hos NKF og Norsk Karateforbund. Det er utfordrende å følge opp ting-vedtaket i praksis, og forbundsstyret har derfor bedt administrasjonen om å ikke bruke ressurser på å etterfølge dette frem mot forbunds-tinget i 2024.  Forbundsstyret ønsker etter anbefalinger fra NIF å sikre at idrettens bestemmelser og medlemmenes interesser blir ivaretatt ved evt. fremtidig dobbelt medlemskap.  Dette vil NKF gjøre gjennom å jobbe for en samarbeidsavtale med Norsk Karateforbund før ting-vedtaket igjen vurderes.

Oppgavene til en idrettsfaglig grenkomite står beskrevet i organisasjons-normene og kan oppsummeres med ivaretakelse av det idrettsfaglige arbeidet innen grenen, samt fremme særidretten og rekruttere deltakere til konkurranser.

Forbundsstyret anerkjenner at det er Norsk Karateforbund som nå er ansvarlige for WKF aktiviteten i Norge og vil derfor ikke opprettholde konkurransevirksomhet etter WKF reglement i NKF.  Uten konkurransevirksomhet vil det ikke være behov for en grenkomite i sportskarate, og denne legges derfor ned inntil eventuelt nytt behov oppstår.

Det skal i Kampsport 2.0 jobbes med ny organisasjonsmodell hvor bl.a. seksjonsinndelingen vil inngå. Det blir da også vurdert hvordan Karate skal organiseres i NKF i fremtiden.