Lederutvikling

Lederstigen i kampsportforbundet består av kurs både for unge fremadstormende individer og for klubbstyrer som helthet.

Under følger en oppsummering av kursene som tilbys. For mer detaljert informasjon er utdanningsbrosjyren med alle utdanningstilbud tilgjengelig nederst på siden.

Lederstigen i Norges Kampsportforbund er for deg som sitter i klubbstyret, er klubbleder eller ønsker å komme inn i styret på sikt. Stigen er delt i tre nivåer.

Lederkurs for ungdom (15-26 år)

Norges Kampsportforbund tilbyr lederkurs for ungdom for de som er i alderen 15-26 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i klubben, og legger til rette for at de får relevant ledererfaring i trygge omgivelser i klubben sin.

Kurset består av to kurshelger, e-læring og praksis i egen klubb.

Gult lederkurs

Det gule lederkurset er det første kurset i Norges Kampsportsforbunds lederstige og egner seg for deg som er ny i styret eller ønsker å komme inn i klubbens styre og stell. Her blir du kjent med grunnleggende verktøy for klubbdrift, det vil bli fokusert på rolleforståelse i klubben, og noen viktige etiske diskusjoner vil løftes på kurset. Hvem gjør hva og hvordan fungerer idrettsorganisasjonen? Hva kan vi bruke forbundet og idrettskretsene til, og hvordan styrkes samarbeidet i klubben? Kurset løfter også grunnleggende lovmessige problemstillinger som habilitetsspørsmål og håndtering av uenigheter og konflikter i klubben.

Grønt lederkurs

Kurset egner seg for deg som er tillitsvalgt i klubben, enten du er styreleder eller styremedlem. Det forventes at du har litt fartstid som tillitsvalgt, og at du ønsker å utvikle egne lederegenskaper og du vil bli utfordret på din lederstil. Kurset gir deg verktøy til å endre utviklingen i en klubb, samtidig som det skapes retning og konsistens i ledelsen. Kurset fokuserer på hvordan god klubbkultur utvikles, og hvordan du kan inkludere nye tillitsvalgte på en god måte.

Blått lederkurs

Det blå lederkurset er siste nivå på forbundets lederstige. Her setter vi fokus på god og effektiv kommunikasjon i lederrollen. Du vil bli utfordret på egen etterlevelse av verdier og etikk knyttet til lederrollen. Kurset løfter også utfordringer om hvordan en representerer egen klubb overfor eksterne samarbeidspartnere på en god og effektiv måte. Kurset er for deg som har gjennomført grønt lederkurs og har fartstid i en lederrolle i en medlemsklubb.

Relaterte linker

Komplett utdanningstilbud
Kurskalender