Sportskarate konkurranseregelverk – vi søker kandidater til arbeidsutvalget

Publisert 25.06.2024

Den ny-konstituerte karateseksjonsledelsen er i gang med å følge opp pågående vedtaksoppgaver. En av disse er manglende konkurranseregelverk for våre medlemmer som har sin tilhørighet i Sportskarate.

Som nevnt på seksjonsmøte ved forbundstinget, så ønsker vi å holde ord overfor Sportskarate i forhold til å fortsette arbeidet med å etablere et konkurranseregelverk for deres utøvere, hvis man får hjelp fra miljøet selv. Det blir viktig at de som har ekspertisen er de som både fremmer og driver dette arbeidet, men vi skal som seksjonen tilrettelegge best mulig for at det.

Gjeldende vedtak i karateseksjonen står til det eventuelt er utført eller erstattes av annet. Det vi jobber etter nå er iht. KAS93/24 Steg 2: Opprette arbeidsgruppe for å fremarbeide et regelverk man kan enes om til høring. Dette vedtaket bygger på KAS 93/24, som sier litt om at regelverket skal være på norsk, og ikke plagiat. Samt utarbeide handlingsplan for å sikre implementering ift. Dommer- og konkurransevirksomhet.

Det vil ta noe tid å få på plass et godkjent regelverk, men ett sted må man begynne. For å få dette til, oppfordres ressurspersoner med erfaring fra internasjonale og/eller nasjonale regelverk til å bidra inn i dette arbeidet.

Kandidater registreres via skjema under innen onsdag 3. juli 2024:

Kandidat til arbeidsutvalget for Sportskarate konkurranseregelverk

Fremmer du ditt eget kandidatur eller på vegne av andre?(Required)