Fakturering: Husk å rydde i medlemsregisteret innen 10. april

Publisert 09.04.2021

Fakturering av medlemskontingent og forsikring gjennomføres i begynnelsen av april. Vi oppfordrer i den forbindelse klubbene til å rydde i sine medlemsregistre. Dette må gjøres innen 10. april.

Årskontingenten faktureres klubbene to ganger i året, vår og høst. Vårens fakturering gjennomføres i midten av april. I den forbindelse oppfordres klubber til å rydde i sine medlemslister, for å forhindre at klubben faktureres for personer som ikke lenger er medlemmer. Vi minner om at medlemslistene må kontrolleres uavhengig av hvilket medlemssystem (nytt/gammelt) klubben per i dag benytter.

Endring fra tidligere år

Tidligere år har klubbene blitt fakturert for medlemskontingent og forsikring for alle personer som har stått som medlemmer fra 1. januar. Dette vil altså ikke være tilfellet i 2021. Da fakturaene genereres automatisk på bakgrunn av medlemstallene hittil i år, innebærer det en manuell jobb for både forbundsadministrasjonen og klubbene for å sikre at klubbene ikke faktureres for personer som ikke er medlemmer per 10. april.

Vi vet at en god del klubber de siste månedene har mistet medlemmer som følge av korona. Vi ønsker å støtte klubbene i denne krevende perioden ved at de ikke skal måtte betale for personer som ikke lenger er medlemmer. Forbundsadministrasjonen kommer derfor til å hente ut medlemstall manuelt mellom 10. og 15. april. Vi vil på den måten kunne sammenligne tallene mot fakturaene som er generert, og kreditere klubbene i de tilfellene de er belastet for utmeldte medlemmer i tidsrommet 1. januar-10. april. Vi presiserer at klubbene er selv ansvarlig for å kontakte administrasjonen om de vet at de har meldt ut medlemmer i denne perioden, og dermed har mottatt faktura for feil beløp. Administrasjonen må kontaktes via post@kampsport.no så snart fakturaen er mottatt. Vi understreker viktigheten av at denne fakturaen ikke blir betalt, slik at administrasjonen kan foreta en forhåndskreditering og slik unngå ytterligere ekstraarbeid.

Passive medlemmer faktureres også

Vi minner om at klubber også blir fakturert for passive medlemmer. Vi vet at flere av våre medlemsklubber i denne perioden har valgt å sette medlemskap som passivt, da deres medlemmer ikke har anledning til å benytte seg av treningstilbudet grunnet koronasituasjonen. Klubbene vil i disse tilfellene fortsatt bli fakturert av forbundet for medlemskontingent og forsikring.

Hvis klubbene ønsker å sette medlemmer som ikke får benyttet seg av treningstilbud som utmeldte, for å på den måten forhindre at klubben faktureres, må dette gjøres i samråd med medlemmene. Om klubbens medlemmer gir tilbakemelding om at de allikevel ønsker å støtte opp om klubben i en krevende periode, kan medlemskapet stå registrert som aktivt/passivt.

PS! Vi minner om at medlemsforsikringen også gjelder uorganisert hjemmetrening – dette er en fordel ved medlemskap i våre klubber som altså ikke påvirkes av nedstenging av organisert trening som følge av korona.

Lurer du på noe? Alle eventuelle spørsmål vedrørende fakturering av medlemskontingent og forsikring kan rettes til post@kampsport.no.