Klubbenes verktøykasse for god drift

Publisert 15.02.2023
Redigert 06.03.2023

På samme måte som idrettsutøvere trenger riktig kompetanse, utstyr og redskaper for å utøve og utvikle seg i sin idrett, trenger klubbstyret også riktig redskaper for god klubbdrift.

Ved å ta i bruk de verktøyene som finnes i denne saken er målet at klubbene opplever en enklere idrettshverdag, og en positiv utvikling basert på de verdiene forbundet har: trygghet, samhold og respekt. Verktøyene må tilpasses klubbens behov, målsettinger og ambisjonsnivå.

Bedre klubb del 1 og del 2

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor klubben skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennom å svare på hvordan klubben blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i klubben.

Alle klubber som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle klubben videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i klubben kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun klubbens leder som kan svare på vegne av klubben.

Bedre klubb del 2 inneholder særforbundsspesifikke spørsmål og tips. Før klubben setter i gang med Bedre Klubb del 2 må klubben velge hvilke kategori klubben er i. Les om klubbkategorier på kampsport.no.

Det er klubbens registrerte leder (i idrettens system) som har tilgang til å gjennomføre Bedre Klubb del 1. Dersom klubben er en del av et idrettslag er det hovedstyret som gjennomfører del 1. Det er klubbens gren-leder (i idrettens system) som har tilgang til å gjennomføre Bedre Klubb del 2.

Bedre klubb del 1 og 2 ligger til grunn for forbundets søknadsordning.

 

Klubbhjulet

Klubbhjulet er et viktig verktøy for å få oversikt over klubbens aktivitet, arbeid og tilbud, og brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling.

Viktige datoer å merke seg

 • 30. mars – frist for å avholde årsmøte i klubben
 • 1. april – Samordnet rapportering åpner
 • 30. april – frist for å gjennomføre samordnet rapportering
 • 15. august – frist for å søke momskompensasjon
 • 1. oktober – frist for å søke om klubbtilskudd i felles tilskuddsordning i Kampsportforbundet
 • 15. november – søknadsfrist spillemidler utstyr

 

Klubbhåndboken

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. På idrettsforbundet.no finnes det ulike typer maler og retningslinjer som kan være til god nytte for klubben.

 

Maler for klubber

 • Klubbhåndboka – inneholder en rekke linker til standardmaler og informasjon
  • Rollebeskrivelse
  • Innkalling, årsberetning, protokollmal og sjekkliste for årsmøte og styremøter
  • Retningslinjer
  • Økonomi
  • Arbeidsavtaler
 • Sportslig plan
 • Trenerkontrakt
 • Årshjul
 • Langtidsplan/virksomhetsplan (kommer)

 

NKF har utviklet et e-kurs der klubbene kan få hjelp/inspirasjon til å lage virksomhetsplan og sportslig plan.

 

Klubbpakken for fysisk trening

Klubbpakken for fysisk trening er skreddersydd for klubber og utøvere som ønsker å konkurrere på nasjonalt og nordisk nivå. Gjennom dette verktøyet får man innsikt i hvordan man kan utvikle seg til en «24-timers utøver», innlæring av fysisk trening, treningsmetoder, programmer, periodisering og ernæring.

Klubber kan bestille informasjonsmøte og introduksjon til klubbpakken med ansvarlig for tilbudet Andreas Suoranta.

 

Fagwebinar og bestille klubbmøter (tema basert på klubbens behov)

Med jevne mellomrom arrangerer Kampsportforbundet fagwebinar. Tema vil være basert på klubbenes innspill og omhandle utvikling av utøvere og trenere, samt klubbens organisering og arbeid inkludert verktøy som klubbene kan nytte seg av. Fagwebinarene er supplement til eksisterende utdanningstilbud.

Klubben kan også bestille tilpassede foredrag til fagkvelder i klubben. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon.

 

Utdanning og kurskalender

Kampsportforbundet arrangerer jevnlig kurs for ulike målgrupper i forbundet. Under er en oversikt (målgruppe):

 • Trenerutdanning (trenere på alle nivå)
 • Lederutdanning (klubbstyrer)
 • Lederkurs for ungdom (ungdom mellom 15-25 år)
 • Dommerutdanning (dommere)
 • Etter- og videreutdanningkurs (trenere som ønsker kompetansepåfyll)

Gå til Kurskalenderen vår for å se når og hvor neste kurs arrangeres, eller kontakt administrasjonen så kan vi sette opp kurs i ditt lokalmiljø.