klubbpakke

Felles / Forbund
Klubbenes verktøykasse for god drift - thumbnail

Klubbenes verktøykasse for god drift

På samme måte som idrettsutøvere trenger riktig kompetanse, utstyr og redskaper for å utøve og utvikle seg i sin idrett, trenger klubbstyret også riktig [...]