NKFs klubbutvikling

Om klubbutvikling

Klubbutvikling er alle møtepunkter mellom klubb og Særforbund (SF) eller Idrettskrets (IK), der SF eller IK bistår klubben i sin utvikling ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov.

Norges Kampsportforbund (NKF) er et av de 10 største forbundene i norsk idrett, og har ca. 40 000 medlemmer fordelt på ca. 20 idretter. Forbundet er underlagt Norges Idrettsforbund, og har det overordnede ansvaret for å ivareta de idrettene som er en del av NKF. Kampsportforbundet har en visjon om å skape mestring, og en målsetting om å tilrettelegge for sunn klubbdrift.

Samfunnet stiller stadig større krav til klubbdriften da idretten har en sentral rolle som samfunnsaktør i møtet med barn og unge. For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

NKF sin oppgave er å legge til rette for slik at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipp, samarbeid og respekt.

Som en del av Norges Idrettsforbund (NIF) deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

 1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet
 2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet
 3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

Ved å ta i bruk de verktøyene som finnes på våre nettsider er målet at klubbene opplever en enklere idrettshverdag, og en positiv utvikling basert på forbundets verdier: trygghet, samhold og respekt.

 

Regionale medlemsmøter

Norges Kampsportforbund ønsker å fasilitere for faste møteplasser for klubbene der ulike behov og ønsker kan fremmes. I tillegg er det av stor verdi å ha dialog med andre klubber og utveksle erfaringer. Møtene foregår på en kveld i en ukedag 2-3 ganger i året per region. Tema vil være forbundets bidrag til klubben, hva idrettskretsene tilbyr, klubbdrift, og andre dagsaktuelle saker og informasjon.
Påmelding til de regionale medlemsmøtene gjøres i kurskalenderen vår.

 

Fagwebinar

Med jevne mellomrom arrangerer Kampsportforbundet fagwebinar. Dette er et samarbeid mellom sportsavdelingen og bredde-/arrangementavdelingen, der målgruppene er henholdsvis trenere, klubbstyrer og underkomitéer. Tema vil være basert på klubbenes innspill og omhandle utvikling av utøvere og trenere, samt klubbens organisering og arbeid inkludert verktøy som klubbene kan nytte seg av. Påmelding til fagwebinarene gjøres i kurskalenderen vår.

Klubben kan også bestille foredrag til fagkvelder i klubben. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon.

Vi setter stor pris på klubbenes innspill på tema på fagwebinarer slik at vi klarer å gjøre det relevant nok for dere. Send inn forslag til tema nederst på denne siden.

 

Veiledning

Klubben kan  kontakte administrasjonen for veiledning og oppklaring av spørsmål etc. Kontakt oss på telefon 9820KAMP (5267), send oss en e-post eller kontakt en av medarbeiderne direkte.

 

Samarbeid med idrettskretsene

Det er mulig for klubbene, og en sterk oppfordring fra Norges Kampsportforbund, at klubbene benytter seg av tilbudene idrettskretsene (IK) har. De har svært god kompetanse på nedenstående temaer, og er en viktig ressurs for både klubbene og forbundet som helhet. Følgende er en liten oversikt over hva IK kan tilby:

 • Styrearbeid og møteledelse
 • Lover, regler og retningslinjer
 • Økonomistyring og regnskap
 • Start- og oppfølgingsmøte
 • Anlegg generelt
 • Idrettens rammebetingelser
 • Paraidrett
 • NIFs datasystemer

 

Idrettskretsene har også lokale tilbud i form av kurs og støtte til klubber tilhørende sine kretser.

Finn din idrettskrets her.

Hver idrettskrets har en egen fagkonsulent som arbeider med paraidrett. Kontaktinformasjon til de ulike fagkonsulentene finner du her.

 

Dersom du har spørsmål om tema på denne siden, ta kontakt med oss i administrasjonen på post@kampsport.no.

 

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2023 og 2024

 • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,