Administrasjonen

 - thumbnail
Trond A. Søvik

Generalsekretær
--Stab--

Ansvar for forbundets daglige virksomhet, herunder økonomiforvaltning, organisasjonsutvikling, kontor/ personalledelse, representasjon, m.m., og følge de til enhver tid gjeldende vedtak og instrukser

Mobil: +47 93439743
E-post: trond@kampsport.no

 - thumbnail
Mari Hofsøy Pettersen

Controller/økonomisekretær
--Stab--

Ansvar for kostnadskontroll, nøkkeltall, fakturering/purring, innkjøp/avtaler, betalingsdelen i medlemssystemet med OCR filer til Nets, klubbopptak, logistikk.

Mobil: +47 940 20 821
E-post: mari@kampsport.no

 - thumbnail
Daniel Sønstevold

Organisasjonskonsulent
--Stab--

Ansvar for oppfølging og understøttelse av de frivillige valgte organer/styrer med saksbehandling og koordinering, rådgivning m.m.

Mobil: +47 455 12 110
E-post: daniel@kampsport.no

 - thumbnail
Dag O. Jacobsen

Sportssjef
--Sportsavdelingen--

Ansvar for sportsavd. med medarbeidere. Ledelse av sportslig virksomhet og markedsarbeid, landslagsapparat, samarbeid med faginstanser, antidoping og internasjonal representasjon.

Mobil: +47 922 55 988
E-post: dag@kampsport.no

 - thumbnail
Helle Borgen

Sportskonsulent
--Sportsavdelingen--

Ansvar for koordinering og støtte til toppidrett med internasjonal representasjon og markedsarbeid. Administrativ støtte/logistikk for taekwondo WTF landslag.

Mobil: +47 909 70 386
E-post: helle@kampsport.no

 - thumbnail
Raik Tietze

Toppidrettskonsulent (Prosjektleder karate)
--Sportsavdelingen--

Ansvar for koordinering av talentutvikling/programmer for kontrollert utvikling. Prosjektledelse for karate til 2020. Fagansvarlig for innholdet i NKFs trenerløype.

Mobil: +47 950 95 452
E-post: raik@kampsport.no

thumbnail not available
Andreas Suoranta

Talentutviklingskonsulent
--Sportsavdelingen--

Talentutvikling.

Mobil: +47 454 24 910
E-post: andreas@kampsport.no

 - thumbnail
Christian Lopez

Utdanningskonsulent
--Sportsavdelingen--

Ansvar for koordinering av trenerutdanningen (50 %).

Mobil: +47 924 64 353
E-post: christian@kampsport.no

 - thumbnail
Vegard Henriksen

Arrangementssjef
--Arrangementsavdelingen--

Ansvar for arrangementsavd. (arrangement & utdanning) med medarbeidere. Ledelse av og tilrettelegging/støtte for frivilligheten ved aktivitetssystemer og kompetanseutvikling.

Mobil: +47 909 68 371
E-post: vegard@kampsport.no

 - thumbnail
Robert Hamara

Arrangementskonsulent
--Arrangementsavdelingen--

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangementer og faglige forhold via seksjonene.

Mobil: +47 922 33 143
E-post: robert@kampsport.no

 - thumbnail
Kristiane Utheim Brown

Utviklingskonsulent
--Arrangementsavdelingen--

Ansvar for koordinering av helhetlig utdanningsvirksomhet (leder-/trener-, klubb-, arrangements-/dommer- og anleggsutvikling), paraidrett og integrering.

Mobil: +47 901 68 269
E-post: kristiane@kampsport.no

 - thumbnail
Anne Hofmo Bjølgerud

Informasjonskonsulent
--Arrangementsavdelingen--

Ansvar for informasjonsarbeid, inklusive nettsider, sosiale medier nyhetsbrev, pressemeldinger og informasjonsflyt i forbindelse med arrangement.

Mobil: +47 412 00 987
E-post: anne@kampsport.no

 - thumbnail
Kathrine Strand Hammond

Prosjektleder Ungt Engasjement
--Arrangementsavdelingen--

Ansvar for prosjektet Ungt Engasjement (20 %).

Mobil: +47 924 65 106
E-post: Kathrine.StrandHammond@kampsport.no