Ansatte i Norges Kampsportforbund

Stab

Kim Eilertsen
Generalsekretær

Ansvar for kampsportforbundets ansatte, herunder helhetlig ansvar for daglig drift, økonomistyring, oppfølging fra NIF.

Mari Hofsøy Fredriksen
Medlemskonsulent

Ansvar for kostnadskontroll, nøkkeltall, fakturering/purring, innkjøp/avtaler, betalingsdelen i medlemssystemet med OCR filer til Nets, klubbopptak, logistikk.

Kathrine Strand Hammond
Rådgiver organisasjon og utvikling

Ansvar for oppfølging av styrer, tillitsvalgte og komitéer, samt forefallende arbeid blant resten av administrasjonens funksjoner.

Robert Hamara
Arrangementskonsulent

Robert kan hjelpe deg med sportsadministrative oppgaver rundt arrangementer og faglige forhold via seksjonene, inkludert dommerutvikling. Praktisk oppfølging av arrangementer bl.a. arrangementsavtaler, Sportdata, hjelp til registrering/påmelding og bestilling av stevneutstyr, samt NM-premier.

Emilie Kristiansen
Parakonsulent (ansatt av bryteforbundet, delt stilling med kampsport, bryting og boksing)

Emilie har ansvar for kompetanse og utvikling av paraidrett innen kampsport. Hun kan bistå klubber med informasjon rundt paraidrett, samt oppstart og videreutvikling av tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Kim Andersen Gibson
Informasjonskonsulent

Ansvar for all kommunikasjon utad for forbundet, inkludert nettside, sosiale medier, nyhetsbrev og oppfølging av arrangement. Praktisk oppfølging av samarbeidsavtaler samt promotering av landslagenes internasjonale aktiviteter.

Sofie R. S. Nielsen
Prosjektkonsulent klubbutvikling

Prosjektstilling med ansvar for klubbutvikling, i samarbeid med kampsportforbundets organisasjonsrådgiver.

Sport

Dag O. Jacobsen
Sportssjef

Ansvar for sportsavdelingen med medarbeidere. Ledelse av sportslig virksomhet, landslagsapparat, samarbeid med faginstanser, antidoping og internasjonal representasjon

Helle Borgen
Sportskonsulent

Ansvar for koordinering og støtte til toppidrett med internasjonal representasjon. Administrativ støtte/logistikk for taekwondo WT landslag.

Raik Tietze
Toppidrettskonsulent

Raik kan hjelpe med alle spørsmål rundt trenerutdanning i tillegg til støtte rundt talentutvikling og toppidrettsfaglige spørsmål.

Christian Lopez
Utdanningskonsulent

Ansvar for koordinering av trenerutdanningen (50 %).

Landslag Kampsport
IOC og GAISF-anerkjente idretter

Kampsportforbundets landslagstrenere jobber på kontrakt og rapporterer til sportssjefen.

Landslagstrenere i NKF 2023