Ansatte i Norges Kampsportforbund

Stab

Kim Eilertsen
Generalsekretær

Ansvar for kampsportforbundets ansatte, herunder helhetlig ansvar for daglig drift, økonomistyring, oppfølging fra NIF.

Mari Hofsøy Fredriksen
Medlemskonsulent (i permisjon)

Ansvar for kostnadskontroll, nøkkeltall, fakturering/purring, innkjøp/avtaler, betalingsdelen i medlemssystemet med OCR filer til Nets, klubbopptak, logistikk.

Kathrine Strand Hammond
Rådgiver organisasjon og utvikling

Ansvar for oppfølging av styrer, tillitsvalgte og komitéer, samt forefallende arbeid blant resten av administrasjonens funksjoner.

Robert Hamara
Arrangementskonsulent

Robert kan hjelpe deg med sportsadministrative oppgaver rundt arrangementer og faglige forhold via seksjonene, inkludert dommerutvikling. Praktisk oppfølging av arrangementer bl.a. arrangementsavtaler, Sportdata, hjelp til registrering/påmelding og bestilling av stevneutstyr, samt NM-premier.

Emilie Kristiansen
Parakonsulent (ansatt av bryteforbundet, delt stilling med kampsport, bryting og boksing)

Emilie har ansvar for kompetanse og utvikling av paraidrett innen kampsport. Hun kan bistå klubber med informasjon rundt paraidrett, samt oppstart og videreutvikling av tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Sofie R. S. Nielsen
Konsulent organisasjons - og klubbutvikling

Prosjektstilling med ansvar for klubbutvikling, i samarbeid med kampsportforbundets organisasjonsrådgiver.

Vegard Thomas Olsen
Kommunikasjonskonsulent

Sport

Kim Andersen Gibson
Sportssjef

Ansvar for toppidrett, med hovedfokus på olympisk taekwondo. Ledelse av sportslig virksomhet, landslag, samarbeid med faginstanser og antidoping.

Christian Lopez
Utdanningskonsulent

Ansvar for koordinering av trenerutdanningen (50 %).

Landslag Kampsport
IOC og GAISF-anerkjente idretter

Kampsportforbundets landslagstrenere jobber på kontrakt og rapporterer til sportssjefen.

Landslagstrenere i NKF