klubbutvikling

Felles / Forbund
Gjør deg kjent med våre klubbutviklingssider! - thumbnail

Gjør deg kjent med våre klubbutviklingssider!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Felles / Forbund
Nyansatt prosjektkonsulent innen klubbutvikling - thumbnail

Nyansatt prosjektkonsulent innen klubbutvikling

Norges Kampsportforbund har som tidligere annonsert søkt en person i prosjektstilling som klubbutviklingskonsulent. Vi ønsker Sofie R. S. Nielsen (35) [...]
Felles / Forbund
Klubbenes verktøykasse for god drift - thumbnail

Klubbenes verktøykasse for god drift

På samme måte som idrettsutøvere trenger riktig kompetanse, utstyr og redskaper for å utøve og utvikle seg i sin idrett, trenger klubbstyret også riktig [...]
Felles / Forbund
NKF utvikling: Vellykket klubb-besøk - thumbnail

NKF utvikling: Vellykket klubb-besøk

«Klubbens Fremtidskveld» er en del av organisasjonsrådgiver i kampsportforbundet, Kathrine Strand Hammond, sin nye revitalisering av [...]
Felles / Forbund
Klubbutvikling: Gjør deg kjent med våre verktøy! - thumbnail

Klubbutvikling: Gjør deg kjent med våre verktøy!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Felles / Forbund
Klubbutvikling: Husk å ta i bruk Bedre Klubb del 2! - thumbnail

Klubbutvikling: Husk å ta i bruk Bedre Klubb del 2!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Felles / Forbund
Klubbutvikling: Ta i bruk Bedre Klubb del 2! - thumbnail

Klubbutvikling: Ta i bruk Bedre Klubb del 2!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Felles / Forbund
Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider! - thumbnail

Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Felles / Forbund
Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor? - thumbnail

Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor?

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Eldre artikler