klubbutvikling

Forbund
Klubbenes verktøykasse for god drift - thumbnail

Klubbenes verktøykasse for god drift

På samme måte som idrettsutøvere trenger riktig kompetanse, utstyr og redskaper for å utøve og utvikle seg i sin idrett, trenger klubbstyret også riktig [...]
Forbund
NKF utvikling: Vellykket klubb-besøk - thumbnail

NKF utvikling: Vellykket klubb-besøk

«Klubbens Fremtidskveld» er en del av organisasjonsrådgiver i kampsportforbundet, Kathrine Strand Hammond, sin nye revitalisering av [...]
Forbund
Klubbutvikling: Gjør deg kjent med våre verktøy! - thumbnail

Klubbutvikling: Gjør deg kjent med våre verktøy!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Klubbutvikling: Husk å ta i bruk Bedre Klubb del 2! - thumbnail

Klubbutvikling: Husk å ta i bruk Bedre Klubb del 2!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Klubbutvikling: Ta i bruk Bedre Klubb del 2! - thumbnail

Klubbutvikling: Ta i bruk Bedre Klubb del 2!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider! - thumbnail

Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor? - thumbnail

Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor?

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Korona: Tips til aktivitets- og inntektsgenererende tiltak - thumbnail

Korona: Tips til aktivitets- og inntektsgenererende tiltak

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike tiltak for å komme enda sterkere tilbake. [...]
Forbund
Tips til klubbutviklingstiltak - thumbnail

Tips til klubbutviklingstiltak

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike klubbutviklingstiltak for å komme enda [...]