klubbutvikling

Forbund
Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider! - thumbnail

Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider!

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor? - thumbnail

Klubbutvikling i Norges Kampsportforbund – hva og hvorfor?

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges [...]
Forbund
Korona: Tips til aktivitets- og inntektsgenererende tiltak - thumbnail

Korona: Tips til aktivitets- og inntektsgenererende tiltak

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike tiltak for å komme enda sterkere tilbake. [...]
Forbund
Tips til klubbutviklingstiltak - thumbnail

Tips til klubbutviklingstiltak

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike klubbutviklingstiltak for å komme enda [...]