Nedtellingen til Forbundstinget 2020 er i gang

Publisert 24.02.2020

Som allerede informert om i nyhetsbrev til klubbene de siste månedene, avholdes Forbundstinget 2020 6.-7. juni på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Formell innkalling vil publiseres på våre nettsider innen kort tid, men vi ber allerede nå klubber sette av tid og midler til å delta, samt beslutte hvem som skal være klubbens representanter.

Sentralt for dette Forbundstinget vil være reorganiseringen av forbundet. Vi oppfordrer alle delegater til å lese seg opp på det som er publisert på nett vedrørende reorganiseringen, og til å løfte spørsmål og komme med innspill i god tid i forkant av tinget. Lenker til nettsaker om reorganiseringen finner du nedenfor. Spørsmål og innspill kan sendes inn via skjema nederst i saken.

Reiseutgiftsfordeling benyttes 

Som tidligere benyttes reiseutgiftsfordeling, og alle klubber vil bli fakturert i etterkant. Dette er vanlig praksis innen norsk idrett, og i tråd med solidaritetstanken. Klubber oppfordres derfor til å sette av penger til deltakelse i sine budsjetter allerede nå. For forrige ting var faktureringsbeløpet ca. 1500 kr. Eventuelt hotellopphold kommer i tillegg. Klubber må også beslutte hvem som skal være klubbens representanter.

Spørsmål/kommentarer vedrørende reorganisering

Henvendelser vedrørende reorganisering.

  • Vennligst oppgi din epostadresse, slik at vi ved behov kan kontakte deg angående din henvendelse.