reorganisering

Felles / Forbund
Reorganiseringsprosessen avbrytes - thumbnail

Reorganiseringsprosessen avbrytes

Norges Kampsportforbund har siden 2019 arbeidet med en mulig reorganisering av forbundet. På forbundsstyremøtet 23.-24. oktober ble det besluttet å avbryte [...]
Felles / Forbund
Reorganisering: Forbereder ny høringsrunde  - thumbnail

Reorganisering: Forbereder ny høringsrunde 

Forbundsstyret har siden februar 2019 jobbet med en reorganiseringprosess, og sendte allerede ved årsskiftet 2019/2020 ut forslag til reorganisering på [...]
Felles / Forbund
Reorganisering: Oversikt over styrevedtak - thumbnail

Reorganisering: Oversikt over styrevedtak

Arbeidet med ny organisasjonsmodell ble innledet i 2019. Prosessen ble terminert av forbundsstyret i oktober 2021. Oversikt over alle styrevedtak finner du [...]
Felles / Forbund
Nedtellingen til Forbundstinget 2020 er i gang - thumbnail

Nedtellingen til Forbundstinget 2020 er i gang

Som allerede informert om i nyhetsbrev til klubbene de siste månedene, avholdes Forbundstinget 2020 6.-7. juni på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Formell [...]
Felles / Forbund
Reorganisering: - Likebehandlingsprinsippet vil være bærende - thumbnail

Reorganisering: - Likebehandlingsprinsippet vil være bærende

18. januar ble det avholdt ekstraordinært forbundsstyremøte. Hovedtemaet for møtet var den planlagte reorganiseringen og veien videre frem mot [...]
Felles / Forbund
Vellykket ledersamling avholdt - thumbnail

Vellykket ledersamling avholdt

Norges Kampsportforbunds årlige ledersamling ble avholdt på Gardermoen 25.-26. oktober. Totalt 50 representanter deltok for å diskutere blant annet [...]