Reorganisering – ord fra presidenten

Publisert 04.03.2019
Redigert 18.04.2019

President i Norges Kampsportforbund, Kjell Sivertsen, utdyper om reorganisering av forbundets seksjoner og oppfordrer til å støtte opp om målet.

Forbundsstyret fattet på sitt siste møte et intensjonsvedtak om reorganisering av forbundets seksjoner. I tillegg vedtok forbundsstyret at fokusområdene i langtidsplanen skal være organisasjonsutvikling og innføring av arrangementsplanen.

Det er dermed lagt føringer for å tilrettelegge for en mer dynamisk organisasjon hvor de største konkurransegrenene får selvstyre og økonomisk råderett. Videre skal arrangementsplanen følges opp av seksjonene, herunder fokusere på dommerutviklingsplaner.

Karateseksjonen har allerede påbegynt arbeidet, ved å innrette seksjonen med tre komitéer som avspeiler de fremtidige grenseksjonene som forbundsstyret har påtenkt, men som først kan formaliseres på forbundstinget 2020. Hver komité får sitt selvstyre med budsjettrammer som avspeiler medlemstallet innen hver «gruppering». Visepresidenten og jeg skal ha møte om dette i uke 10.

Jeg har stor tro på at forbundsstyret har funnet den rette nøkkelen og at vi som fleridrettsforbund nå kan skape gode og forutsigbare rammer for alle konkurransegrenene våre. Men modellen for reorganiseringen innebærer mer enn som så. Alle kampsportene våre skal ivaretas og derfor må alle de store grenene også ta ansvar for de mindre, herunder de som hører innunder fleridrettseksjonen.

Det er ikke alle kampsportene våre som har kommet like heldig ut når det gjelder vekst og utvikling de siste årene. En reorganisering er nødvendig for å få gjort noe med dette. Og her skal det ikke skapes tapere. Det ligger en logikk i bunn for den nye modellen. Det kan komme justeringer som følge av utredningen og innspill fra organisasjonen, men i all hovedsak tror jeg modellen står seg.

Det er et enstemmig forbundsstyre med seksjonsledere som står bak de vedtak som er fattet og det gir meg som president trygghet for at dette er riktig veivalg som gir kraft i organisasjonen for å lykkes.

Det er nok av spenninger i Kampsportforbundet og norsk idrett i forholdet mellom bredde og topp, ikke-olympisk og olympisk, stilart vs. allstyle hvor saklighetsnivået kunne vært bedre og personkarakteristikker kunne vært utelatt. Medlemmene forventer en mer digitalisert, effektiv og økonomisk rasjonell organisasjon. Forbundsstyrets modell skal eliminere spenninger og ha fokus på aktivitet ved å sikre anerkjennelse og rammevilkår for store og små kampsporter/stilarter.

De mindre kampsportene inngår i grenseksjonene og utgjør ytterligere potensiale for vekst. Disse skal også sikres anerkjennelse og rammevilkår for utvikling. Men forbundet er primært et karate- og taekwondoforbund og da må spenninger her løses opp for at helheten skal bli god. Det er mitt ønske at det gode budskap spres og at spekulasjoner og fake news unngås.

Vi holder full fart fremover og ber alle om å engasjere seg for å støtte opp om målet – gjennom en åpen, god og ryddig prosess frem mot forbundstinget 2020.

Å være leder er å gå foran og trekke, ikke bak og skyve.

 

 

 

Med sportslig hilsen

Kjell Sivertsen
President Norges Kampsportforbund