Reorganisering: – Likebehandlingsprinsippet vil være bærende

Publisert 31.01.2020

18. januar ble det avholdt ekstraordinært forbundsstyremøte. Hovedtemaet for møtet var den planlagte reorganiseringen og veien videre frem mot forbundstinget i juni i år. På møtet ble det etablert enighet om flere sentrale punkter.

Referatet fra det ekstraordinære forbundsstyremøtet finner du her.

Som det fremgår av referatet erkjenner forbundsstyret at det ikke vil være tid til å få utredet alle fasetter ved reorganiseringen før forbundstinget i år. Det legges derfor opp til videre utredning av enkelte aspekter også i løpet av neste tingperiode.

Fremmer forslag om felles kontingentbeløp

Forslaget som vil fremmes til det kommende tinget vil allikevel innebære en stor omstilling for organisasjonen. Likebehandlingsprinsippet skal være bærende for forslaget i sin helhet, forteller president Kjell Sivertsen.

– Av de fire økonomimodellene som ble gjennomgått i styremøtet, fant styret foreløpig to av disse som mest aktuelle. Disse tas opp til vedtak på neste styremøte. Det endelige reorganiseringsforslaget er fortsatt ikke ferdigstilt, men på det ekstraordinære møtet ble det allikevel etablert enighet om en rekke viktige punkter, opplyser Sivertsen. Det tas forbehold om eventuelle justeringer på neste styremøte når de siste momentene og økonomistrukturen legges.

Sentrale punkter i forbundsstyrets forslag er:  

 • Pengestrømmene skal følge særidrettene, og solidaritets- og likebehandlingsprinsippet vil være styrende også for fordelingen av offentlige tilskudd.
 • Forslaget vil legge opp til en enhetlig kontingentsats for klubbenes medlemskap, kr. 150,- pr. medlem (+ forsikringspremie for de over 12 år).
 • Medlemsklubbene kan i prinsipp delta med utøvere innen alle konkurranse- regelverkene såfremt disse oppfyller regelverkenes vilkår.
 • Det legges opp til ett forbundsstyre for hele forbundet – dette skal også ivareta grener og klubber som ikke har fokus på konkurranser.
 • Seksjonsstyrene utgår – forbundsstyret oppnevner konkurranseutvalg pr. konkurransegren innen særidrettene (disse må i 2020 opprettes u/seksjonsmøtene).
 • Det legges opp til åpne grenmøter dagen før forbundstinget, i to omganger; innen regelverkene hvor forbundet har internasjonalt medlemskap og innen de øvrige
 • Grenmøtene ledes av dirigent og skal nominere kandidater til forbundsstyre og konkurranseutvalg (etter forutgående digital nominasjonsprosess), samt behandle faglige saker og forslag.
 • Grenmøtene organiseres via administrasjonen og forbundsstyrets grenrepresentant i styret. Sistnevnte åpner og avslutter grenmøtet.
 • Forbundstinget er det formelle beslutningsorgan og høyeste myndighet i forbundet
 • De som ikke er interessert i konkurranser behøver ikke delta på grenmøtene, men kan delta på det besluttende tinget.

Forslag til ny modell

I forbundsstyrets forslag legges det opp til at styret skal bestå av leder, nestleder, styremedlem u/26 år, fem styremedlemmer fra grenene samt pers. varamedlemmer for disse. Når det gjelder ny organisering av idrettene kommer forbundsstyret til å fremme forslag om følgende modell:

Karate særidrett Taekwondo særidrett  

Jujutsu, wushu og kendo særidretter 

Karate seksjon ITF Taekwon-do seksjon Taekwondo seksjon Jujutsu/Fleridrett seksjon

 

Fullkontakt regelverk ITF regelverk WT regelverk (BJJ regelverk)
Shobu ippon regelverk JJIF (jujutsu) regelverk
WKF regelverk   IWuF (wushu) regelverk
IKF (kendo) regelverk
(MMA regelverk)
(Muay thai regelverk)

 

I tillegg skal det vurderes om karate bør deles i to seksjoner, på samme måte som taekwondo, og alternativt navn på karate-seksjon nr. 2 skal i så fall diskuteres på neste styremøte. Forbundsstyret ønsker også likebehandling av karate og taekwondo, noe som innebærer at karate i forslaget også får to styremedlemmer i forbundsstyret. Karate-seksjonen må avklare på sitt seksjonsmøte før forbundstinget hvordan valgprosessen på disse to skal være.

Vil informere fortløpende

– Vi har stor forståelse for at denne prosessen er av stor interesse for hele organisasjonen. Vi vil derfor informere fortløpende om hvordan forbundsstyrets forslag vil utvikle seg frem mot tinget. Det er selvfølgelig også mulig å sende inn innspill og tanker til styret fortløpende. Disse kan sendes til post@kampsport.no eller via nedenstående skjema, opplyser Sivertsen.

Forbundsstyret ønsker å fremlegge det endelige resultat for alle klubbene på et åpent møte i forkant av forbundstinget med seksjonsmøter. I tillegg skal det utlegges informasjon i alle forbundets kanaler fremover. Formålet er at alle skal kunne komme med sine innspill og spørsmål før endelig behandling og beslutning skjer på forbundstinget.

Les mer:

Spørsmål/kommentarer vedrørende reorganisering

Henvendelser vedrørende reorganisering.

 • Vennligst oppgi din epostadresse, slik at vi ved behov kan kontakte deg angående din henvendelse.