Har du gjort deg kjent med forslaget til ny langtidsplan?

Publisert 11.03.2021

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund utarbeidet i fjor forslag til ny langtidsplan. Forslaget vil tingbehandles på det utsatte forbundstinget i juni. Den nye langtidsplanen bygger direkte på NIFs langtidsplan og strategidokument. Norges Kampsportforbunds virksomhetsidé, visjon og verdier foreslås videreført uendret fra forrige langtidsplan.

Forbundsstyrets forslag til langtidsplan kan leses i sin helhet her. Årsaken til endringen av langtidsplanen er et ønske om å være mest mulig i overensstemmelse med NIFs overordnete planverk; «Idretten vil!» og Idretten skal!».

Fire prioriterte områder

I NIFs planverk er det fastslått tydelig prioriterte områder med tilhørende mål, som skal ha forrang i årene framover. De fire prioriterte områdene er: Livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg, og bedre toppidrett.

Også forbundsstyret forslag til langtidsplan er inndelt i henhold til disse fire områdene.

Utviklingsplaner oppdatert  

– NKF visjon er å skape mestring for medlemmene, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse. Denne visjonen er videreført også i forslaget, i likhet med forbundets verdier; trygghet, samhold og respekt, forteller Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

I tråd med forslaget til langtidsplan er forbundets utviklingsplaner for kommunikasjon, utdanning og sponsorarbeid revidert.

– Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i langtidsplanen og utviklingsplanene. Eventuelle spørsmål og kommentarer til planene kan sendes inn via nedenstående skjema, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Innspill til langtidsplan

Innspill og spørsmål vedrørende langtidsplanen.

  • Legg inn dine kommentarer eller spørsmål i feltet ovenfor.