utviklingsplan

Felles / Forbund
Talentutvikling og toppidrett: Årsplan vedtatt av forbundsstyret - thumbnail

Talentutvikling og toppidrett: Årsplan vedtatt av forbundsstyret

NKF er et fleridrettsforbund med mange idretter og konkurransegrener. Det er derfor viktig med en åpen og inkluderende toppidrett, hvor alle skal kunne få [...]
Felles / Forbund
Utviklingsplan for dommere: - Behandles på kommende forbundsstyremøte - thumbnail

Utviklingsplan for dommere: - Behandles på kommende forbundsstyremøte

Neste forbundsstyremøte avholdes 3.-4. desember. Sakslisten er publisert, og til behandling foreligger blant annet forbundets utviklingsplan for dommere, som [...]
Felles / Forbund
Har du gjort deg kjent med forslaget til ny langtidsplan? - thumbnail

Har du gjort deg kjent med forslaget til ny langtidsplan?

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund utarbeidet i fjor forslag til ny langtidsplan. Forslaget vil tingbehandles på det utsatte forbundstinget i juni. Den [...]