langtidsplan

Felles / Forbund
Har du gjort deg kjent med forslaget til ny langtidsplan? - thumbnail

Har du gjort deg kjent med forslaget til ny langtidsplan?

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund utarbeidet i fjor forslag til ny langtidsplan. Forslaget vil tingbehandles på det utsatte forbundstinget i juni. Den [...]
Felles / Forbund
Forslag til ny langtidsplan - thumbnail

Forslag til ny langtidsplan

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund har utarbeidet forslag til ny langtidsplan. Forslaget vil tingbehandles på det utsatte forbundstinget. Den nye [...]
Felles / Forbund
Norges Kampsportforbund sin langtidsplan på høyring - thumbnail

Norges Kampsportforbund sin langtidsplan på høyring

Norges Kampsportforbund skal ved årets forbundting vedta ei ny langtidsplan for 2016-2018. Langtidsplanen er viktig då den seier kva arbeid som skal [...]