Klubbutvikling

Denne siden blir kontinuerlig oppdatert.

Norges Kampsportforbund (NKF) er et av de 10 største forbundene i norsk idrett, og har ca. 40 000 medlemmer fordelt på ca. 20 idretter. Forbundet er underlagt Norges Idrettsforbund, og har det overordnede ansvaret for å ivareta de idrettene som er en del av NKF. Kampsportforbundet har en visjon om å skape mestring, og en målsetting om å tilrettelegge for sunn klubbdrift.

Samfunnet stiller stadig større krav til klubbdriften da idretten har en sentral rolle som samfunnsaktør i møtet med barn og unge. For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

NKF sin oppgave er å legge til rette for slik at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipp, samarbeid og respekt.

 

Hva er klubbutvikling og hvorfor skal en bruke tid på det?

Klubbutvikling er alle møtepunkter mellom klubb og Særforbund (SF) eller Idrettskrets (IK), der SF eller IK bistår klubben i sin utvikling ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov.

Som en del av Norges Idrettsforbund deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

  1. Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet
  2. Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet
  3. Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.

Ved å ta i bruk de verktøyene som finnes på denne nettsiden er målet at klubbene opplever en enklere idrettshverdag, samt positiv utvikling basert på de verdiene forbundet har: trygghet, samhold og respekt. Verktøyene skaper også et bilde av det vi forventer klubbene har diskutert i noen grad.

 

Regionale møter

Norges Kampsportforbund ønsker å etablere bedre kontakt med klubbene våre. Møtene vil trolig foregå på en ettermiddag i en ukedag. Man vil på sikt vurdere om det er behov for flere samlinger, og vi vil prøve å rullere på de ulike stedene for hver samling. Tema vil være forbundets bidrag til klubben, hva idrettskretsene tilbyr, klubbdrift og andre dagsaktuelle saker og informasjon.

Nye datoer for medlemsmøter vil bli publisert her når dato er bestemt.

 

Grunnleggende informasjon om klubbdrift

Verktøy for klubben
Verdi og etikk
Samarbeidspartnere

 

Samarbeid med idrettskretsene

Det er også mulig for klubbene, og en sterk anbefaling fra Norges Kampsportforbund, at klubbene benytter seg av tilbudene idrettskretsene har. De har svært god kompetanse på nedenstående temaer, og er en viktig ressurs for både klubbene og forbundet som helhet. Følgende er en liten oversikt over hva IK kan tilby:

  • Økonomistyring og regnskap
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Start- og oppfølgingsmøte
  • Anlegg generelt
  • Idrettens rammebetingelser
  • Møteledelse
  • NIFs datasystemer

Idrettskretsene har også lokale tilbud i form av kurs og støtte til klubber tilhørende sine kretser. NKF anbefaler derfor å kontakte idrettskretsen!

Dersom du har spørsmål om tema på denne siden, ta kontakt med oss i administrasjonen på post@kampsport.no.

Relaterte linker

Kurskalender