Klubbutvikling

Klubbutvikling er et tilbud til alle forbundets klubber som kan bidra til å oppnå det man ønsker som klubb. Kurs og møter i regi av kampsportforbundet er kostnadsfrie for klubben. Under følger en oppsummering av prosessene som tilbys klubbene. For mer informasjon er utdanningsbrosjyren med alle utdanningstilbud tilgjengelig nederst på siden.

Besøk

En veileder fra administrasjonen i Norges Kampsportforbund blir sendt til klubben for å informere om hva NKF kan hjelpe klubben med gjennom klubbutvikling.

Start- og oppfølgingsmøte

Enkel og effektiv prosess med konkrete planer for videre arbeid i klubben.

Målet for start- og oppfølgingsmøte er:
– Styrke klubben
– Forbedre klubbdriften
– Bedre aktivitetstilbudet for klubbens medlemmer.

Virksomhetsplan

Medlemmene i klubben er med på å bestemme utgangspunktet for virksomhetsplanen. Prosessen skal gi forståelse for:
– Hvorfor klubben er til, og hvilke aktiviteter klubben skal drive med (virksomhetsidé)
– Hva er viktigst for klubben (klubbens verdier)?
– Hva er klubbens drivkraft (klubbens visjon)?
– Hvilke mål skal klubben oppnå?
– Hvordan skal klubben jobbe for å nå målene?

Sportslig plan

Definerte sportslige mål, innenfor en gitt tidsramme.
– Nåværende situasjon i klubben
– Hvor vil klubben?
– Hvordan tar vi oss dit?
– Planen skrives og følges opp
– Evaluering

Brukerkurs i medlemssystem

Norges Kampsportforbund har et online medlemssystem, tilpasset våre idretter, forsikringsordning, administrering av inn- og utmeldinger, AvtaleGiro-ordning og annet. Systemet er utviklet for å understøtte den daglige driften av klubben.

Kurset blir spesialtilpasset hver enkelt klubb, slik at nivået varierer fra grunnleggende til avansert. Kurset er gratis, og dekkes av Norges Kampsportforbund.

Stevnekurs

Norges Kampsportforbund tilbyr klubbene stevnekurs innenfor våre konkurranseidretter. Kurset tar 4-6 timer og fokuserer på områder som er viktige ved gjennomføring av et stevne/arrangement. Målsetningen er at klubben skal bli bedre rustet og motivert for gjennomføringen av stevner. Kurset er gratis, og dekkes av Norges Kampsportforbund.

Kurs via idrettskretsene

I tillegg til de organisasjonskursene Norges Kampsportforbund tilbyr har våre klubber også mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:

– Økonomistyring og regnskap
– Lover, regler og retningslinjer
– Anlegg generelt
– Idrettens rammebetingelser
– Møteledelse
– Klubbadmin
– NIFs datasystemer

For kurskalender og påmelding til disse kursene, kontakt idrettskretsen!

Relaterte linker

Komplett utdanningstilbud
Kurskalender