Arrangørmanual

For utskrift av regelverk, velg «Fil» og «Skriv ut» i nettleseren, eller trykk «ctrl+p» i windows, «cmd+p» på mac. Utskriften dekker hele regelverket som vises på siden. Du trenger ikke åpne kapitler og paragrafer. Utskriften kan skrives ut, men også lagres som PDF. Husk at det er regelverket publisert på denne siden som er til enhver tid gjeldende, og vi oppfordrer alle til å tenke på miljøet fremfor å skrive det ut.

Innledning

Et arrangement er en begivenhet som huskes, skaper samhold og glede, er lærerikt og morsomt, stimulerer frivillighetsmuskelen og gir sportslig og økonomisk verdiskapning. Det sportslige miljøet utvikles og utvides gjennom vennskap og mestring av spennende utfordringer.

God arrangørkompetanse kan sikre vellykkede arrangementer og gi næring til, og styrke klubben i nærmiljøet, på kort og lang sikt.

Denne arrangørmanualen er ment som en veiledning for medlemsklubber og arrangementskomiteer innen Norges Kampsportforbund (NKF). Det er vårt håp at flere medlemsklubber lar seg inspirere og motivere til å organisere gode kampsportstevner i egen eller forbundets regi. Først og fremst er det konkurranser som omtales i denne manualen, men kan ha overføringsverdi til arrangementer generelt.

Målet er sportslig og økonomisk verdiskaping for klubbene. Ved at klubbene planlegger og gjennomfører arrangementer på en god måte vil det kunne gi økonomisk avkastning som igjen kan brukes til idrettslig aktivitet.

Når en klubb bestemmer seg for å arrangere et stevne er det mange forhold de som arrangører må ta stilling til. I denne manualen vil vi forsøke å gi svar på de fleste spørsmål som vil oppstå under planlegging og gjennomføring av stevnet. I tillegg vedlegges en sjekkliste som kan benyttes av de ansvarlige på sine områder.

Innholdet er basert på at en skal kunne finne mesteparten av det en trenger for å arrangere et stort nasjonalt eller internasjonalt stevne, men også for mindre stevner.

Det er viktig å skape gode rammer rundt et hvert kampsportarrangement, både for å trekke publikum og presse, men primært for å skape gode opplevelser for deltakerne og andre involverte.

Denne arrangørmanualen må sees i sammenheng med NKFs fellesbestemmelser, NKFs NM-reglement og den aktuelle idrettens konkurransereglement.

Vi ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på at all tekst i kursiv kun gjelder for NM, NC og andre større arrangementer!

Vi håper manualen vil være til glede og nytte, og vi ønsker lykke til med arrangementene!

1. Planleggingsfase
2. Forarbeidsfase
3. Stevnefunksjoner
4. Arrangementsoppgaver
5. Avslutning

Relaterte linker

Skjema for at man underlegger seg idrettens regelverk