Forbedret medlemsforsikring for medlemmer av Norges Kampsportforbund!

Publisert 23.01.2020
Redigert 27.01.2020

Norges Kampsportforbunds medlemmer er fra 1. januar 2020 forsikret også på reise til og fra konkurranser, oppvisninger og organisert trening i hele verden.  

Tryg Forsikring er Norges Kampsportforbunds partner på forsikringsløsninger, og alle registrerte klubbmedlemmer mellom 13 og 75 år er ulykkesforsikret via Tryg Forsikring. Denne gjelder også på konkurranser og treningsopphold i utlandet.

Norges Kampsportforbund har mottatt henvendelser fra medlemmer med spørsmål vedrørende unntakene for kampsport i ordinære reiseforsikringer, og hvorvidt våre medlemmer også er forsikret på reise til og fra evt. stevner.

– Vi har derfor nå forhandlet frem et supplement til privat reiseforsikring for å dekke opp for unntakene for kampsport som en ordinær reiseforsikring normalt har. Forsikringspremien for klubbene forblir uendret. Det nye tillegget til forsikringen sikrer ikke bare behandling i forbindelse med skade, men også transport hjem, forteller generalsekretær Trond Søvik i Norges Kampsportforbund.

Tillegg til ordinær reiseforsikring

I tillegg til skade- og ulykkesforsikringen kan medlemmer i Norges Kampsportforbund også kjøpe private forsikringer, blant annet ordinær privat reiseforsikring, hos Tryg, til rabatterte priser.

– Dette anbefales, da det nye tillegget i forsikringen kun er ment som et tillegg til en ordinær reiseforsikring, og ikke dekker skade på eiendeler og utstyr, forklarer Sture Langlo, seniorrådgiver i TrygForsikring.

For mer informasjon og uforpliktende tilbud på bl. a. ordinær privat reiseforsikring vises det til Trygs nettsider.

Ingen egenandel

Forsikringssummen er ubegrenset både når det gjelder behandling av skade under reise, samt hjemtransport. Det er ingen egenandel.

Forsikringen gjelder under konkurranser/kamper, oppvisninger, organisert trening i hele verden. Opphørsalder er 75 år.

Informasjon om alle Norges Kampsportforbunds forsikringsordninger finner du her: