Varsling og retningslinjer for trygg Kampsport

Vet du hva det vil si å varsle, og vet din klubb hvordan man skal håndtere en varslingssak?

Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med NKFs varslingsplakat.

 Varslingsplakaten kan lastes ned her.

Hva er en varsling?

En varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a.

Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NKF.

Rutiner for oppfølging av varsling

Den enkelte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Norges Kampsportforbund positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle.

Ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Gjennom skjemaet nederst på siden kan du sende inn en anonym varslingssak. Dersom du velger å være anonym gjør vi oppmerksom på at du ikke får anledning til å følge prosessen videre.

Retningslinjer for trygg kampsport

Som i mange andre idretter opplever Kampsport å få en viss mengde varslingssaker om brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a. Spesielt er det en økende grad av brudd på etiske normer i sosiale medier.

På bakgrunn av dette har Norges Kampsportforbund sett behovet for å utarbeide egne retningslinjer for trygg Kampsport, nettopp for å beskytte utøvere, trenere, frivillige og andre involverte i Kampsport og gi dem et trygt miljø fritt for brudd på lovregler, interne regler og etiske normer. Under pkt. 5 i retningslinjene finnes mer informasjon om prosedyrer rundt varsling.

Våre retningslinjer for trygg kampsport finner du her.

 

Varslingsskjema

Relaterte linker

Seksuell trakassering og overgrep
Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep