Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett

Bestemmelsene og rettighetene for barn i idretten er med på å sikre idrett på barnas egne premisser. De skal også uttrykke de verdier norsk idrett ønsker skal være grunnlaget for barneidretten i Norge. Norges idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett er absolutte regler som skal etterleves og håndheves av alle klubber og forbund. Med barneidrett menes idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12. Kampsportforbundet har også en egen brosjyre for barneidrett som kan lastes ned i bunnen av siden.

Ungdomsidrett

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, organisatorer og frivillige. For å lykkes med ungdomsidrett må man ta ungdom med på råd. ”Hva syns dere?” kan gi deg som trener/leder for ungdom noen ideer til hvordan du kan få ungdom med på å bestemme hvordan treningen skal være, hvordan man skal ha det på treningsleir, konkurranser osv.

Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming.