Trenerløypa

Trenerutdanningen til Norges Kampsportforbund er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Utdanningen er en kombinasjon av e-læring, kurshelger og praksis hjemme i klubben. Under finner du en oppsummering av hva kursene inneholder og hvordan de er bygget opp.

Trener 1

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- og ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk med innlærings- og deltakerfokus. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Kurset består av to hoveddeler (over to helger) samt noen e-læringsmoduler og en praksisdel. Ved å gjennomføre og få godkjent de ulike delene samt praksistimene, vil man få autorisasjon som trener 1 og tildeles trenerlisens fra Norges Kampsportforbund.

Krav for deltagelse på trenerkurs er at deltager er fylt 15 år og har profil i MinIdrett.

Forkunnskaper og gjennomføring

Før kursstart på trener 1 del 1 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 1 del 1 – Kampsport.

Før kursstart på trener 1 del 2 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 1 del 2 – Kampsport.

Del 1 må gjennomføres før del 2. Fullføring av utdanning må gjøres innen utgangen av påfølgende år for å få det godkjent.

Kurset har en varighet på 45 timer teori og 45 timer praksis i egen klubb.

Trener 1 – del 1 og 2

Hvert delkurs gjennomføres over en helg, 20 timer: Fredag 17-21, lørdag 9-16 og søndag 10-16.

Temaer som gjennomgås i trenerutdanningen er

 • Treningsprinsipper
 • Skader og skadebehandling / HLR
 • Teknikktrening
 • Koordinasjon
 • Basistrening
 • Treningsplanlegging
 • Trenerrollen
 • Styrketrening
 • Hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Bevegelighetstrening
 • Aldersrelatert trening

Kurset er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver.

Praksis i egen klubb

Det skal gjennomføres 45 timer trenerpraksis i egen klubb. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering.

E-læring

Deler av trener 1 er e-læring som skal gjennomføres hjemme, og helst mellom del 1 og del 2. Det utstedes diplomer etter fullført e-læring som må sendes til forbundet for registrering. Moduler som må gjennomføres for godkjent trener 1 er:

Forkurs trener 1

Kursbevis

Når kursdeltaker har fullført og fått godkjent elementene over blir det utstedt kursbevis for fullført trener 1.

Pris per kurshelg er 2000,-/deltaker.

Trener 2

Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom-, junior- og seniorutøvere. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra trener 1, og bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges og gjennomføres for å få ønsket effekt.

Trener 2 består av to kurshelger, praksis og e-læringsmoduler, som gjøres hjemmefra på nett. Praksistimene gjøres i egen klubb og loggføres skriftlig i godkjent mal fra NKF.

Etter fullført trener 1 og trener 2 utdanning har man en komplett utdanning som ivaretar barn og ungdoms behov og et godt grunnlag for trenerutvikling. Som trener kan du etter fullført utdanninger tilrettelegge for at alle utøvere føler mestring og utvikling uavhengig av nivå.

Forkunnskaper og gjennomføring

Før kursstart på trener 2 del 1 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 2 del 1 – Kampsport.

Før kursstart på trener 2 del 2 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 2 del 2 – Kampsport.

Kurset har en varighet på 75 timer teori fordelt på tre kurshelger, e-læring og 75 timer praksis i egen klubb.

Del 1 må gjennomføres før del 2. Praksis og e-læring må gjennomføres innen utløpet av påfølgende år for å få det godkjent. Alle delene må gjennomføres og godkjennes for å motta kursbevis.

Trener 2 – del 1 og 2

Hvert delkurs blir gjennomført over en helg, 20 timer: Fredag 17-21, lørdag 9-16 og søndag 10-16.

Temaer som gjennomgås i andre del av trenerutdanningen er

 • Trenerrollen
  • Ungdomstreneren
  • Talentbegrep, tidlig spesialisering og tilrettelegging
  • Motivasjon
  • Coaching
  • Læringssyn og trenerstiler
  • Kommunikasjon
 • Teknikk, taktikk, bevegelser og læring
 • Styrketrening
 • Utholdenhet og kondisjon
 • Intensitetstyring
 • Hurtighetstrening
 • Anatomi
 • Målsetting
 • Treningslære
 • Utviklingstapp
 • Treningsprinsipper og periodisering

Kurset er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver.

E-læring

Praksis i egen klubb

Det skal gjennomføres 75 timer trenerpraksis i egen klubb. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering.

Kursbevis

Når kursdeltaker har fullført og fått godkjent elementene over blir det utstedt kursbevis for fullført trener 2.

Pris per kurshelg er 2000,-/deltaker.

 

Trener 3

Forbundet har enda ikke en ferdigutviklet trener 3-utdanning. Sluttproduktet blir på en 90 timers utdanning med fokus på trening av yngre toppidrettsutøvere og talentutvikling.

 

Etterutdanning/frittstående kurs

NKF er i gang med å utvikle egne etterutdanningskurs som kan gjennomføres på en kveld, opptil 4 timer, som er satt sammen av teori og praksis. De aktuelle temaene vil bli publisert når de er på plass.

Coachkurs

Alle taekwondo WT-trenere som skal være trener/coach ved stevner i Norge skal ha gjennomgått coachkurs og inneha coachlisens som må fornyes vært andre år.

Kursets varighet er 2 timer og ledes av veiledere fra NKF / taekwondo WT-seksjonen. Kurset annonseres på i kurskalenderen på kampsport.no. Egenandel 250 kr for ny lisens og 100 kr for fornyelse av lisens.

Selvforsvarskurs

Kursets varighet er 20 timer, men kan tilpasses i lengde og til målgruppe etter ønskemål dersom det bestilles til klubben eller liknende utenfor ordinær trenerutdanning. Kurset skaper grunnleggende forståelse av nødvergerett og preventivt selvforsvar, samt øker kompetansen innen selvforsvarsaspektet.

Instruktørkurs bevegelses/synshemmede

Kursene har varighet på 4 timer eller kan slås sammen til ett kurs på 8 timer om ønskelig. Målet for kursene er å skape forståelse for hva det innebærer å formidle kampsport til personer med nedsatt funksjonsevne, og hvilke hjelpemidler man kan benytte seg av både faglig og økonomisk.

Relaterte linker

Komplett utdanningstilbud
Kurskalender
Skadefri - en nettside/app som er utviklet for du skal lære å trene riktig og unngå skader