Trenerløypa

Trenerutdanningen til Norges Kampsportforbund er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Utdanningen er en kombinasjon av e-læring, kurshelger og praksis hjemme i klubben.

Under finner du en oppsummering av hva kursene inneholder og hvordan de er bygget opp. Kursene kan gjennomføres enten online eller ved fysisk oppmøte i klubb.

Trener 1 utdanning

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- og ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk med innlærings- og deltakerfokus. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Gjennomføring
Trener 1 har en varighet på 45 timer og består av et forkurs, fire e-læringsmoduler, to kurshelger(del 1 og del 2) og en 45 timers praksisperiode i klubb. Kurshelgene er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver. Ved å gjennomføre og få godkjent de ulike delene samt praksistimene, vil man få autorisasjon som trener 1 og tildeles trenerlisens fra Norges Kampsportforbund. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering. Fullføring av utdanning må gjøres innen utgangen av påfølgende år for å få det godkjent.

Forberedelser
Før kursstart på trener 1 del 1 må alle deltakere gjennomføre «Forkurs trener 1» samt e-læringsmoduler. Krav for deltagelse på trenerkurs er at deltager er fylt 15 år og ha profil på Minidrett.no. Hvert delkurs gjennomføres over en helg, lørdag 9-17 og søndag 09-17.

Pris per kurshelg er kr. 2000,-/deltaker

Meld deg på i kurskalenderen her ved å trykke her, velg så riktig kurs og ønsket dato.

 

Trener 2 utdanning

Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom-, junior- og til dels seniorutøvere. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra trener 1, og bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges og gjennomføres for å få ønsket effekt.

Etter fullført trener 1 og trener 2 utdanning har man en komplett utdanning som ivaretar barn og ungdoms behov og et godt grunnlag for trenerutvikling. Som trener kan du etter fullført utdanninger tilrettelegge for at alle utøvere føler mestring og utvikling uavhengig av nivå.

Gjennomføring
Trener 2 har en varighet på 75 timer og består av et forkurs, fire e-læringsmoduler, to kurshelger(del 1 og del 2), teorioppgaver mellom kurshelgene og en 75 timers praksisperiode i klubb. Kurshelgene er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering. Fullføring av utdanning må gjøres innen utgangen av påfølgende år for å få det godkjent.

Forberedelser
Før kursstart på trener 2 del 1 må alle deltakere gjennomføre «Forkurs trener 2» samt e-læringsmoduler. Man må i tillegg ha fullført trener 1. Krav for deltagelse på trenerkurs er at deltager er fylt 15 år og ha profil på Minidrett.no. Hvert delkurs gjennomføres over en helg, lørdag 9-17 og søndag 09-17.

Pris per kurshelg er kr. 2000,-/deltaker

Meld deg på i kurskalenderen her ved å trykke her, velg så riktig kurs og ønsket dato.

Hvordan melde seg på trenerkurs?

Se instruksjonsvideo til hvordan man melder seg på våre trenerkurs her:

 

Relaterte linker

Komplett utdanningstilbud
Skadefri - en nettside/app som er utviklet for du skal lære å trene riktig og unngå skader