WKF-suspensjon: Spørsmål og svar

Publisert 07.03.2022
Redigert 07.09.2023

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund sendte 9. februar en formell klage på suspensjonen fra World Karate Federation (WKF). Klagen kan nå leses i sin helhet. I tillegg har administrasjonen utarbeidet en oversikt over spørsmål og svar som vil være relevant for mange av våre klubber.

Som alle er informert om, har NKF blitt suspendert fra World Karate Federation (WKF). Kampsportforbundet kan derfor på nåværende tidspunkt ikke delta i WKFs aktiviteter. Forbundsstyret sendte 9. februar en formell klage til WKFs Disciplinary and Legal Commission.

Forbundsstyret ønsker å holde våre medlemmer så informert om saken så langt det lar seg gjøre, og  klagen kan derfor nå leses i sin helhet her.

Ønsker å tilrettelegge for konkurranseutøverne

10. februar avholdt også karate-komiteen (tidligere WKF-grenkomiteen) et informasjonsmøte, hvor nær 100 deltakere fikk anledning til å stille spørsmål rundt konsekvenser av suspensjonen for klubbene.

– På møtet ble det stilt en del spørsmål rundt muligheter for å konkurrere internasjonalt for norske utøvere. Både styret og administrasjonen arbeider for at toppidretten skal bli minst mulig påvirket som en følge av suspensjonen, men den vil allikevel føre til en del praktiske endringer, opplyser Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Forbundet har også mottatt en del spørsmål vedrørende WKF-suspensjonen per mail og på sosiale medier. Disse er også søkt besvart nederst i denne saken. Ytterligere spørsmål kan sendes til post(a)kampsport.no.

Spørsmål og svar – konkurranseaktivitet

1. Hva skjer med oppfølgingen av satsende utøvere, bl. a. gjennom samlinger?

Oppfølging av utøvere og tilbud om treninger osv vil gå som planlagt. Det vil bli arrangert treningssamlinger, og i februar ble det arrangert oppstartsmøte for etablering av seniorlandslag og en utviklingsgruppe.

2. Kan norske utøvere delta i internasjonale konkurranser?

Når det gjelder deltakelse i internasjonale konkurranser kan norske utøvere delta – sammen med coach. Norske dommere kan per i dag dessverre ikke delta i internasjonale stevner. Utøvere og coacher får ikke delta under norsk flagg, men må konkurrere under WKF6.

Når det gjelder påmelding til Premier League-stevner, hvor kun de 32 beste karateutøvere får delta, er påmeldingen inndelt i tre faser. Forbundet står for de to første fasene, mens fase 3 er åpne for alle klubber. Sportsavdelingen vil i samarbeid med WKFs representant i Norge stå for påmeldingen til fase 1 og fase 2, mens klubbene selv kan melde på utøvere i fase 3.

Når det gjelder uttak og påmelding til senior-EM og junior-EM vil dette gå gjennom sportsavdelingen som planlagt.

3. Hva med påmelding til åpne stevner?

Når det gjelder påmeldinger til åpne konkurranser, A-stevner og Youth League-stevner må klubber selv melde seg på og må følge med på via Sportdata når det gjelder påmeldingsfrister etc.

4. Hva med merking av drakter?

Når det gjelder merking av drakter og flagg på norske utøvere og coacher har vi fått bekreftet fra WKF at man ikke kan benytte seg av utstyr og drakter med referanser/merker tilhørende Norges Kampsportforbund, og heller ikke norsk flagg.

Andre spørsmål vedrørende suspensjonen

1. Kan forbundet trekke opp en tidslinje på når man først ble advart og hva som er gjort siden første henvendelse?

Når det gjelder tidslinjen i høst er denne skissert i nettsakene som ble publisert 14. og 21. januar.

2. Bør forbundet nå jobbe for å imøtekomme WKFs regelverk gjennom ny organisasjonsform?

Forbundsstyret tror ikke at en ny organisasjonsform vil løse utfordringene, og har forstått det slik at vår nåværende organisering ikke er til hinder for å imøtekomme WKF regelverk. Praksisen må selvsagt vurderes.

3. Hvilke økonomiske konsekvenser vil suspensjonen ha for forbundet?

Det jobbes med å utarbeide en utførlig oversikt over hvordan suspensjonen vil påvirke forbundets økonomi. Man tar sikte på å publisere denne i løpet av mars måned.