Norges Kampsportforbund suspendert fra World Karate Federation

Publisert 21.01.2022
Redigert 27.01.2022

Som tidligere informert om, mottok Norges Kampsportforbund i november en henvendelse fra World Karate Federation (WKF) vedrørende våre medlemsforpliktelser. Kampsportforbundet har nå mottatt vedtak fra WKF om at vi er suspendert som medlem, med umiddelbar virkning. Vedtaket må behandles på WKF kongressen i november før det eventuelt blir permanent.

Årsaken til suspensjonen oppgis av WKF å være blant annet likestilling av andre konkurranseregelverk enn WKFs innen karate, samt samarbeid med stilartsorganisasjoner.

Disaffiliation letter fra WKF, datert 19.01.2022, kan leses i sin helhet her.

– Norges kampsportforbund er et fleridrettsforbund med mange ulike interesser som må ivaretas. Vi ba derfor WKF om noen ukers ekstra frist for blant annet å innhente nødvendig bistand fra NIF for å sikre både karateidrettene og de organisasjonsmessige forhold i sin helhet. Beklageligvis ville ikke WKF imøtekomme dette. Norges Kampsportforbund har vært medlem av WKF i flere tiår, og er av den klare oppfatning at vi har ivaretatt våre internasjonale forpliktelser overfor WKF på en god måte gjennom alle disse årene. Vi har heller aldri mottatt noen tilbakemelding fra WKF om noe annet.

– Norges Kampsportforbund har vært åpen om hvordan vi har vært organisert, og WKFs visepresident har hatt fast styreplass i forbundsstyret gjennom mange år. Det har vært veldig transparent hvordan vi som forbund har vært organisert, og hvordan vi i senere år har praktisert balanseringen mellom WKF og andre konkurranseformer. Vi er derfor skuffet over at vi har fått så kort tid til å rette opp i situasjonen. Vi har allerede henvendt oss til WKF og bedt om et møte for å redegjøre for vårt syn, som fortsatt er at Norges Kampsportforbund er best rustet til å ivareta all karate i Norge. Vi mener vi har representert WKF på en god måte i Norge, og håper vårt forsøk på dialog vil føre frem, sier Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

Behandles på ekstraordinært forbundsstyremøte

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund skal behandle denne saken på ekstraordinært forbundsstyremøte kommende mandag ettermiddag. NKF har en ankefrist på 21 dager fra mottak av suspensjonen, og styret må på møtet blant annet vurdere om de vil benytte seg av ankemuligheten. NIF vil også delta på dette møtet.

Hva skjer nå?

Norges Kampsportforbund er klar over at våre klubber, og da særlig karate-klubbene, vil ha en god del spørsmål i forbindelse med suspensjonen. Vi er fortsatt usikre på enkelte områder, og har derfor kontaktet WKF for å få svar på en del praktiske spørsmål. Vi vil selvfølgelig informere våre medlemmer så snart vi mottar svar fra WKF.

Per i dag synes følgende klart:

* Norges Kampsportforbund har karateutøvere som er på vei til å konkurrere allerede denne helgen, og vår forståelse er at situasjonen ikke vil få noen umiddelbare konsekvenser for disse eller andre utøvere. Norske utøvere vil kunne konkurrere på åpne stevner, Serie-A, Premier League og Youth League som normalt. I forbindelse med EM og VM vil utøvere eventuelt måtte konkurrere under nøytralt flagg.  

* Per i dag planlegger man fortsatt å avholde uttakssamling for landslag og utviklingsgruppe i karate 4.-6. februar. Man vil selvfølgelig informere fortløpende vedrørende situasjonen rundt landslagssatsingen.

* Når det gjelder NM-veka mener Norges Kampsportforbund at vi fortsatt kan bruke regelverk tilsvarende WKFs om ønskelig, men da uten WKF navn og logo. Som følge av dette planlegger man per i dag å gjennomføre alle terminfestede stevner. Gjeldende WKF-regelverk er et semikontakt-regelverk for karate, som NKF kan ta utgangspunkt i ved gjennomføring av de stevner som nå står på terminlisten. Dommerutdanning må NKF da besørge selv, og man vil som en følge av suspensjonen ikke kunne hente internasjonale impulser fra WKF. 

* Suspensjonen vil for de aller fleste klubber ikke medføre konsekvenser på kort sikt, og klubber oppfordres derfor til å fortsette sitt virke som normalt. Suspensjonen har eksempelvis ingen påvirkning på forsikringsordninger eller graderinger.

Ytterligere spørsmål kan rettes til president Tore Bigseth eller generalsekretær Trond Søvik på post(a)kampsport.no.

– Når det gjelder veien videre, vil våre medlemsklubbers ønsker og behov være sentrale for forbundsstyret frem mot tinget i juni. Vi har som vår viktigste oppgave og plikt å ta vare på alle våre medlemmer, uavhengig av internasjonal tilhørighet. Dette vil være vår fremste prioritering også i tiden fremover. Vi vil informere fortløpende på best mulig vis, avslutter Bigseth.