Oppdatering fra presidenten rundt vedtak 43

Publisert 28.07.2022
Redigert 26.07.2022

Presidentskapet i Norges Kampsportforbund ønsker å komme med en kort oppdatering til de påvirkede karateklubbene rundt forbundsstyrets vedtak 43, som ble fulgt opp med endelig vedtak under forbundstinget. Les brevet til klubbene fra president Øyvind Andreassen under.

Kjære karateklubber,

Viser til tidligere informasjon om forbundsstyrets vedtak 43 av mai 2022, og nyhetssak om dette på kampsport.no, inkludert avklarende sak 1 og avklarende sak 2 . Forbundstingets forsamling vedtok også 12. juni i sin sak 4.1 å støtte styrets vedtak 43 med 152 mot 22 stemmer.

Tidligere i epost til klubbene og i avklarende sak 2 kommunisert frist 1. juli for klubbene å ferdigstille sine demokratiske prosesser.

Forbundsadministrasjonen vil derfor etter sommeren kunne ta imot beskjed fra klubbene som ønsker å melde seg ut av kampsportforbundet, og starte prosessen med oppfølging av klubbene som er bekreftet medlem i Norsk Karateforbund.

Mvh
President Øyvind Andreassen