Klubbenes demokratiske prosesser

Publisert 11.05.2022

I lys av de siste dagers diskusjoner rundt forbundsstyrets vedtak der karate-klubber må velge hvor de ønsker sin tilhørighet har det kommet spørsmål om hvordan klubbene kan melde seg inn i et nytt forbund og hvilke tidsfrister som gjelder.

Det korte svaret på dette er at selv om vedtaket er gjeldende fra da ble publisert, 6. mai 2022, må klubbene fortsatt gjennom sine demokratiske prosesser for å gjennomføre et valg om hvilket forbund man ønsker å være medlem av.

– Det er tydeligvis en oppfattelse om at gyldigheten til vedtaket samstemmer med fristen klubbene har på å justere seg, sier Daniel Sønstevold, konstituert generalsekretær i Norges Kampsportforbund. Derfor ønsker vi nå å tydeliggjøre for klubbene hva som er riktig saksbehandling når man som klubb skal bestemme organisasjonstilhørighet.

For at klubbene skal få tid til å følge de demokratiske normer i denne situasjonen gis det en frist til 1. juli for å ha gjennomført sine prosesser. Det er klubbene som er medlemmer i forbundet. Klubbenes direkte medlemmer er det klubbene selv som styrer, og de nektes på ingen måte av Kampsportforbundet, å være medlem i flere klubber samtidig. Uansett om klubben står i eller utenfor organisasjonen.

Klubbenes vedtekter bestemmer

Lovnormen fra NIF for klubber sier at det er klubbens vedtekter som skal bestemme hvilket særforbund klubben tilhører. Det krever altså ekstraordinært årsmøte hvor vedtektene endres for å innrette seg etter dette.

Innstillingen om et ekstraordinært årsmøte skal komme fra et klubbstyre som møtes i forkant, før det hele skal operasjonaliseres.

Det tar med andre ord tid å samle styret til saksforberedelser, innkalling til, og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte på to uker etter NIFs lov, samt iverksettelse av vedtakene fattet under et ekstraordinært årsmøte.

Åpent for deltakelse på tinget

Dette betyr blant annet at alle klubber kan delta på årets Forbundsting og seksjonsmøter.

I forbindelse med kommende europamesterskap for junior og seniorutøvere vil klubber med medlemskap i begge forbund på nåværende tidspunkt heller ikke påvirkes av vedtaket, da fristen er satt til etter mesterskapene arrangeres.

Emne: ,