Organisasjonsfriheten er fortsatt gjeldende

Publisert 07.05.2022

I lys av forbundsstyrets vedtak i sak FS43 der klubber nå må velge medlemskap i kampsportforbundet eller det nye karateforbundet har det kommet frem noen uklarheter som presidentskapet i Norges Kampsportforbund ønsker å avklare.

– Først og fremst er det viktig å påpeke at utøverne står fritt til å velge hvilke(n) klubb(er) de ønsker å være medlem i og at ingen enkeltutøvere vil bli sanksjonert for sin klubbtilknytning, sier Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

Det er de enkelte klubbene som nå står fritt til å velge hvor de føler at sitt virke hører mest hjemme.

Støtte fra flere medlemsklubber og grenkomité

Norsk Karateforbund anses i forbundsstyret for å være et konkurrerende forbund, ref.  vedtak i sak FS43: «…fordi de to forbundene etter omstendighetene utøver konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14-6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag konkurrerer om å få medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i NIF. Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges kampsportforbunds mangeårige lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne.»

Samtidig ønsker man å påpeke at grenkomitéen for karateklubber i Norges Kampsportforbund som trener etter WKF-regelverket stiller seg bak denne avgjørelsen med støtte fra flere av våre konkurranseklubber. Forbundsstyret har i stor grad lent seg på føringer og anbefalinger fra karate-seksjonen og nevnte grenkomité som representerer disse klubbene i denne saken.

Forbundsstyret, karateseksjonen og grenkomitéen forstår at dette er en vanskelig situasjon og jobber for å ivareta medlemmenes interesser etter de demokratiske prosesser som gjelder innenfor idrettens rammer.

Lang historie som WKF-medlem

Kampsportforbundet har i over 40 år vært medlem i World Karate Federation og det er lovfestet i NKFs lover §2 at vi skal være medlem. Norge har bl. a. deltatt i nesten alle europamesterskap og verdensmesterskap siden vi ble medlem i WKF og noen av norsk kampsports største bragder er det våre karate-utøvere som har stått for. Karate-utøvernes mesterskapsmedaljer står med gullskrift i Norges Kampsportforbunds arkiver. Vi har også stolte tradisjoner hvor norske dommere, funksjonærer og tillitsvalgte har oppnådd viktige internasjonale verv innen karate.

Forbundsstyret kjemper fortsatt for å være medlem i WKF og opprettholde vår stolte karate-tradisjon. Målet er at man gjennom dialog kan finne frem til løsninger som kan fungere for begge parter. Kampsportforbundet er midlertidig utestengt og det norske medlemskapet ligger nå midlertidig hos det nye karateforbundet frem til WKF-kongressen i høst. Forbundsstyret har vedtatt å fortsatt opprettholde den økonomiske og faglige støtten til utvikling og toppidrett innen internasjonal karate i kampsportforbundet, så organisasjonen ikke skal la dette få praktiske konsekvenser for utøverne.

– Vi tar denne kampen fordi vi mener at vi er best egnet til å ivareta all karate i Norge, også de som konkurrerer etter WKFs regelverk, sier Line Gulbrandsen, visepresident i Norges Kampsportforbund.

Dersom det kommer et endelig vedtak som utestenger Norges Kampsportforbund fra World Karate Federation under kongressen i oktober, vil forbundsstyret med juridisk bistand gjøre en evaluering hvor man ser på mulighetene for å ta en slik beslutning videre inn til Court of Arbitration for Sport (CAS). Kampsportforbundet er også forberedt på å legge frem sin sak dersom karateforbundet søker opptak i NIF under idrettstinget neste år.

Emne: ,