Konsekvenser av ny internasjonal karate-tilknytning

Publisert 06.05.2022

Under helgens forbundsstyremøte diskuterte forbundsstyret konsekvensene ved nå ny midlertidig internasjonal tilknytning av et nytt norsk karateforbund, og veien videre mot WKFs kongress i oktober. Karate-seksjonen, samt grenkomitéen var også tilstede for å redegjøre for sine syn på saken.

Protokollen fra forbundsstyre møtet kan leses i sin helhet her.

Klubber må velge hvor de ønsker medlemskap

Med referanse til NIFs lov § 14-6 hvor det fremkommer at «…styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter.» har forbundsstyret kommet frem til at aktuelle klubber må velge om de ønsker å være medlem i Norges Kampsportforbund eller Norsk Karateforbund. Dette gjelder  med umiddelbar virkning.

Det understrekes at dette ikke skal gå utover utøverne som ikke skal sanksjoneres, men at det er klubbene som må velge hvor de ønsker sine medlemskap.

 

Vedtak FS43 i sin helhet
Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer at man ikke kan være medlem både i Norges
Kampsportforbund og Norsk Karateforbund. Man må velge. Dette fordi de to
forbundene etter omstendighetene utøver konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14-
6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag konkurrerer om å få
medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i NIF.
Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges kampsportforbunds mangeårige
lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne. 

Vedtaket gjelder altså fra dags dato.

Emne: ,