Den nye karateseksjonen i gang med arbeidet

Publisert 16.08.2022

Under forbundstinget og seksjonsmøtene på Gardermoen i juni ble det valgt et nytt styre i karateseksjonen. Torsdag 4. august avholdt de sitt første seksjonsstyremøte. Under følger noen av de viktigste punktene som ble drøftet på møtet.

Seksjonsstyret ønsker å takke karateseksjonsmedlemmene for deres tillit og har allerede tatt fatt på oppgavene som er tildelt.

Aktivitet og arrangement

– Dessverre er det lite i aktivitetskalenderen per i dag, og noe av det er som følge av pandemi. For Sportskarate er det lagt opp til høy aktivitet, men vi mangler arrangørklubber. Det er usikkerhet rundt spørsmålet om det internasjonale WKF-medlemskapet. Vi har full forståelse for at man ikke har lyst å være arrangørklubb uten at det er ryddet opp i vedtaket fra tinget om at man må velge forbund. Dette er pågående (les presidentensskapets informasjon), og i mellomtiden har vi lyst å be dere arrangere for utøverne. Disse har trolig ikke hatt anledning til å velge sitasjonen de er i, sier seksjonsleder Jannikke Berger.

Jannikke Berger, leder for karateseksjonen. Foto: NKF

Ønsker du å være arrangørklubb for en konkurranse eller seminar?

Send oss en arrangementssøknad via dette skjemaet.

Komitéer

En viktig oppgave for seksjonsstyret er å oppnevne underkomitéer.

Seksjonen har nedsatt arbeidskomitéer for ulike underkomiteer seksjonen står ansvarlig for å oppnevne. Inntil det er gjort, fungerer de som de gjør per i dag. Seksjonsstyre-medlemmene og grenkomiteledere med kjennskap inn i sitt fagmiljø er gitt tillit til å komme med sine vurderinger og innspill til behandling hos seksjon senest en uke før neste styremøte planlagt for 30. august. I den anledning vil de også etterstrebe å imøtekomme kjønnsfordeling.

Herunder:

  • Sportskarate grenkomité: Geir Hjerpaasen, Tove Chatrine Børmark, Nils Peter Just, Silje Vedvik. 
  • Toppidrettsrepresentant: Geir Hjerpaasen, Tove Chatrine Børmark, Nils Peter Just, Silje Vedvik. 
  • Shobu Ippon (tradisjonell karate) grenkomité: Arild Kolstad, Siri-Anne Dos Santos.
  • Fullkontakt karate grenkomité: Torbjørn Amundsen, Jannikke Berger, Arild Kolstad. 
  • Teknisk komité (graderingskomite): Jannikke Berger, Arild Kolstad – med muligheter for en til fra sportskarate grenkomité.    
  • Dommerkomité (WKF/sportskarate): Geir Hjerpaasen, Tove Chatrine Børmark, Nils Peter Just, Silje Vedvik. 

 

Oppgaver etter tilbakemeldinger under seksjonsmøtet

Se protokollen for seksjonsmøtet i karate på Gardermoen her.

Regnskap og budsjett

Oppsettet for regnskap og budsjett må være sammenlignbart. Det vil si at man skal kunne sammenligne konto for konto. I tillegg bør det være mulig å se hvilke kontoer for de forskjellig postene.

Vedtak KAS 05/22:
Seksjonsledelsen henstiller administrasjonen å finne gode løsninger som innfrir tingets oppfordring. Oppsettet for regnskap og budsjett må være sammenlignbart, også mot fjoråret og i tillegg bør det være mulig å se hvilke kontoer for de forskjellig postene (slik at det fremkommer hva konti inneholder. For eksempel dommerutgifter). Vi oppfordrer til rutine med at oppnevnt regnskapsansvarlig i seksjon/gren skal være med å godkjenne utgiftene. 

 

Forslag til ny seksjonsinndeling for karate

Som følge av tidligere re-organiseringsprosesser samt signaler fra tinget i forbindelse med Kampsport 2.0 og mål om å få tilbake medlemskapet i World Karate Federation (WKF), er grenkomitéene forespurt av forbundsstyret hvordan de stiller seg til å dele inn karate i to seksjoner tilsvarende det taekwondo har med WT (GAISF/IOC-anerkjent) og ITF. Det er sendt til behandling i grenkomitéene om å ta stilling til seksjonsdeling.

Vedtak KAS 06/22:
Grenkomitéene er enstemmig til at karate inndeles i to seksjoner.
Seksjonsstyret vektlegger at seksjonene må bli likeverdig behandlet og tilgodesett (for eksempel NM, kongepokal, mediedekning, markedsføring osv.), og økonomisk fordeling ift. medlemstall.  
 
Dette videreformidles snarlig forbundsstyret.

 

Toppidrett

Toppidrett i forbundet er i dag underlagt forbundsstyret. Sportsavdelingen i forbundet er de som foretar selve arbeidet med utvikling, uttak og støtteapparat. Karateseksjonen v/ sportskarate grenkomitéen etterlyser vurdering av toppidrettsavdelingens resultater med toppidrett karate de siste årene, samt læring og tiltak for videre mål og arbeid.