seksjonsstyre

Jujutsu
Forslag på kandidater til styret i jujutsu-seksjonen - thumbnail

Forslag på kandidater til styret i jujutsu-seksjonen

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Jujutsu-seksjonens valgkomité, bestående av Tore Bigseth, Knut Oddvar Nerheim, Unni Stangnes og Mary [...]
Taekwon- do (ITF)
Forslag på kandidater til styret i ITF-seksjonen - thumbnail

Forslag på kandidater til styret i ITF-seksjonen

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. ITF-seksjonens valgkomité, bestående av Vegard Iversen, Andrea Bjarvin, Sturle Halleraker og Miodrag Gajinov, [...]
Karate
Forslag på kandidater til styret i karate-seksjonen - thumbnail

Forslag på kandidater til styret i karate-seksjonen

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Karate-seksjonens valgkomité, bestående av Svanhild Sunde, Bo Vidar Larsen, Vidar Mjånes og Gunn Hauge [...]
Taekwondo
Forslag på kandidater til taekwondo-styret - thumbnail

Forslag på kandidater til taekwondo-styret

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. WT-seksjonens valgkomité, bestående av Nils André Hoffmann Olsen, John Olav Rasmussen-Moe, Ida Braaten og [...]