Arrangementssøknad 2022

Alle idretter i Norges Kampsportforbund skal fra og med 2020 benytte samme søknadsskjema ifm. arrangementssøknader. Det vil være lik søknadsfrist for alle arrangementer for å lettere kunne koordinere bistand fra administrasjonen og utlån av utstyr.

Grunnet coronapandemien vil det ikke være søknadsfrist for stevner i 2022. Stevnesøknader behandles fortløpende og avholdes dersom situasjonen tillater dette. Søknad sendes inn via nedenstående skjema.

Arrangementssøknad 2022

  • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
  • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
    Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.
    NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser krever at stevnearrangører skal være sertifisert som Rent Idrettslag av Antidoping Norge.
  • Max. file size: 128 MB.