Arrangementssøknad 2022

Alle idretter i Norges Kampsportforbund skal fra og med 2020 benytte samme søknadsskjema ifm. arrangementssøknader. Det vil være lik søknadsfrist for alle arrangementer for å lettere kunne koordinere bistand fra administrasjonen og utlån av utstyr.

Grunnet coronapandemien vil det ikke være søknadsfrist for stevner i 2022. Stevnesøknader behandles fortløpende og avholdes dersom situasjonen tillater dette. Søknad sendes inn via nedenstående skjema.

Arrangementssøknad 2022

  • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
  • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
    Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.