trenerkurs

Felles / Forbund
Oppdatering på trenerutdanning i 2024 - thumbnail

Oppdatering på trenerutdanning i 2024

Trenerutdanning fortsetter å være et hovedfokus for forbundet også i 2024. Det er viktig for oss at det utdannes flere trenere som igjen vil kunne hjelpe [...]
Felles / Forbund
Hva er forskjellen på trenerlisens/kurs og trenerattest? - thumbnail

Hva er forskjellen på trenerlisens/kurs og trenerattest?

Både innen idretten generelt og i kampsportforbundet har vi de senere år stilt strengere krav til at medlemmene våre skal bli møtt i klubber med trenere [...]
Felles / Forbund
Bli med på gratis trenerkurs! - thumbnail

Bli med på gratis trenerkurs!

Norges Kampsportforbund oppfordrer klubber til å prioritere kompetansehevende tiltak for å øke viktig kompetanse i klubben. Blant annet kan klubbene benytte [...]
Felles / Forbund
Hva er forskjellen på trenerlisens/kurs og trenerattest? - thumbnail

Hva er forskjellen på trenerlisens/kurs og trenerattest?

Både innen idretten generelt og i kampsportforbundet har vi de senere år stilt strengere krav til at medlemmene våre skal bli møtt i klubber med trenere [...]
Felles / Forbund
På god vei mot suksess for den obligatoriske Trenerattesten - thumbnail

På god vei mot suksess for den obligatoriske Trenerattesten

På Idrettstinget i 2021 ble Trenerattesten obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Selv om man ikke er i mål med å nå ut til alle trenere, er man på [...]
Felles / Forbund
Rabatt på trenerutdanningen ut 2021: - Ønsker å legge til rette - thumbnail

Rabatt på trenerutdanningen ut 2021: - Ønsker å legge til rette

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at flest mulig trenere skal ta trenerutdanning, i tråd med vedtatte krav. Det er et uttalt mål fra [...]
Felles / Forbund
Bli med på trenerkurs! - thumbnail

Bli med på trenerkurs!

Norges Kampsportforbund oppfordrer klubber til å prioritere kompetansehevende tiltak i den krevende korona-perioden. Blant annet kan klubbene benytte høsten [...]
Felles / Forbund
Krav om trenerlisens utsettes - thumbnail

Krav om trenerlisens utsettes

Forbundstingets frist for trenerlisens i klubbene utgår 31.12.2019. Det er fortsatt mange klubber som ikke oppfyller tingets krav, og på [...]
Felles / Forbund
Trener 2-kurs utsettes - thumbnail

Trener 2-kurs utsettes

Trener 2-kurs vil ikke rulles ut denne høsten, men mest sannsynlig i første halvår av 2017. På grunn av uforutsette forsinkelser med pensum til kurset, [...]