utdanning

Felles / Forbund
Fagwebinar: Hva vil du lære mer om? - thumbnail

Fagwebinar: Hva vil du lære mer om?

Norges Kampsportforbund har som mål å arrangere flere fagwebinar de siste månedene i 2023. Her vil medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og tillitsvalgte [...]
Felles / Forbund
Fagwebinar til høsten: Hva vil du lære mer om? - thumbnail

Fagwebinar til høsten: Hva vil du lære mer om?

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i siste halvår av 2022 arrangere flere fagwebinar. Her vil medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og [...]
Felles / Forbund
Webinar om toppidrett og studier utsettes - thumbnail

Webinar om toppidrett og studier utsettes

Alle som har ambisjoner om en toppidrettskarriere, bør velge en løsning hvor man kan kombinere skolegang eller jobb med toppidrett. Webinar om toppidrett og [...]
Felles / Forbund
Rabatt på trenerutdanningen ut 2021: - Ønsker å legge til rette - thumbnail

Rabatt på trenerutdanningen ut 2021: - Ønsker å legge til rette

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at flest mulig trenere skal ta trenerutdanning, i tråd med vedtatte krav. Det er et uttalt mål fra [...]
Felles / Forbund
Månedlige fagwebinar: Hva vil du lære mer om? - thumbnail

Månedlige fagwebinar: Hva vil du lære mer om?

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i første halvår 2021 arrangere månedlige fagwebinar. Her vil medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og [...]
Felles / Forbund
Søk trenerlisens på nett - thumbnail

Søk trenerlisens på nett

I langtidsplanen vedtatt på tinget i 2016 fremgår det i punkt 2.3 følgende; «Lisensiering av trenere innføres med krav om etterutdanning i.f.t. [...]
Felles / Forbund
Trener 2-kurs utsettes - thumbnail

Trener 2-kurs utsettes

Trener 2-kurs vil ikke rulles ut denne høsten, men mest sannsynlig i første halvår av 2017. På grunn av uforutsette forsinkelser med pensum til kurset, [...]
Felles / Forbund
Leiarkurs for ungdom - thumbnail

Leiarkurs for ungdom

I Kampsportforbundet sin langtidsplan er styrking av ungdomsidretten eit av måla – det inkludera også involvering i klubben si drift. Fredag 12. [...]