Krav om trenerutdanning: Oversikt over klubber med gjennomført utdanning

Publisert 03.06.2020
Redigert 12.01.2021

På forbundstinget i 2018 ble det vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Norges Kampsportforbund har nå utarbeidet en liste over klubber hvor dette kravet er innfridd, og oppfordrer alle klubber til å sette seg inn i kravene, og gjennomføre påkrevde kurs for å innfri disse.

Oversikten over klubber med trenerlisens finner du på nettsiden om trenerlisens (klikk på linken).

NB! Om dere mener at deres klubb feilaktig er utelatt fra oversikten ber vi om at navn+diplom for fullført trenerkurs sendes til post(a)kampsport, slik at vi kan oppdatere listen fortløpende.Vi presiserer at lisensen er for de som har tatt kurs etter 2007, og at klubbene fortsatt må søke om å få tilsendt lisensen.

Krav til utdanningen

Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning. Mer informasjon finner du på vår informasjonsside om trenerlisens.

Det understrekes at Norges Kampsportforbund ønsker å være så imøtekommende som mulig når det gjelder kursingen som er nødvendig for å søke lisens. Derfor vil vi være behjelpelige med å organisere kurs i alle deler av landet, forutsatt at det er nok deltakere som er interesserte, minimum 8 deltakere. Vi anbefaler derfor klubber i samme område om å slå seg sammen for å få nok deltakere. Det arbeides også med å etablere digitale løsninger for trenerkurs. Forbundet vil informere fortløpede om dette.

Trenerlisens er per i dag ikke tidsbegrenset.