Krav om trenerutdanning: Oppdatert kursinformasjon høsten 2021

Publisert 02.11.2021

Det er tidligere vedtatt krav om at én person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Fristen for å innfri kravet er 1. januar 2022.

Da vi ser at flere klubber fortsatt ikke innfrir kravene minner vi om viktigheten av deltakelse på høstens trenerkurs. Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning etter 2007.  Kravet skulle opprinnelig tre i kraft 1. januar 2020, men forbundsstyret utsatte senere kravet til 1. januar 2022.

Rabattordning

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at flest mulig trenere skal ta trenerutdanning, og har derfor etablert en rabattordning for trenerutdanningen 2021.

Ordningen innebærer at hver betalende deltaker på kurs gir klubben mulighet til å melde på én ekstra deltaker på samme kurs uten kostnad.

I praksis innebærer dette at klubbene vil betale som følger:

 • 1-2 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 1 kursavgift
 • 3-4 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 2 kursavgifter
 • 5-6 deltakere fra samme klubb på samme kursdato = 3 kursavgifter
  osv.

Du kan lese mer om rabattordningen her.

Oppdatert kurskalender

Informasjon om, og påmelding til, alle planlagte kurs finner du i vår kurskalender.

Kalenderen oppdateres fortløpende med eventuelle tillegg og endringer. Høstens kurs gjennomføres digitalt av hensyn til kostnader og smittevern.

Datoer for høstens kurs:

 • Trener 1 del 1: 13.-14. november – online
 • Trener 1 del 2: 20-21. november – online
 • Trener 1 del 1: 4.-5. desember – online

Reaksjonsformer etter fristens utløp:

 • De som ikke har startet per 01.01.2022 vil få tilsendt brev med pålegg om å påbegynne lisensprosessen (ta trenerkurs) innen 1. kvartal, eller etter nærmere avtale med forbundsadministrasjonen.
 • De som fortsatt ikke oppfyller kravet etter Q1/avtale vil få melding om at de må ordne dette innen utløpet av Q2/avtale. Inntil forholdet er bragt i orden nektes klubben deltakelse på stevner og treningssamlinger i forbundets regi og fratas retten til å søke om tilskudd.
 • Klubber som per Q3 fortsatt ikke oppfyller kravet/nekter å oppfylle kravet vil bli rapportert til forbundsstyret mtp. vurdering av medlemskap og/eller anmeldelse til domsorgan for brudd på vedtak/lover.
 • Klubbene har 12 mnd. til å fullføre, ellers iverksettes sanksjonene over.

Mulighet for å bestille kurs

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte kursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende bestilling av kurs, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no