Krav om trenerlisens utsettes

Publisert 10.12.2019

Forbundstingets frist for trenerlisens i klubbene utgår 31.12.2019. Det er fortsatt mange klubber som ikke oppfyller tingets krav, og på forbundsstyremøtet 6.-7. desember ble det vedtatt at fristen for kravet til lisensiert trener pr. klubb utsettes til 31.12.2021.

Det er tidligere vedtatt krav om at én person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning etter 2007. 

– Kravet skulle opprinnelig tre i kraft 1. januar 2020, og administrasjonen har arbeidet for å intensivere trenerutdanningen. Selv med god utvikling i 2019 har vi et stykke igjen før kravet til lisensiering oppfylles av klubbene; totalt har 130 klubber ikke startet prosessen med å få trenerlisens. Fristen utsettes dermed i to år av forbundsstyret, for å gi klubbene anledning til å komme i mål, sier generalsekretær Trond Søvik.

Oppfordrer til samarbeid

Frem til nå har forbundet levert alle trenerkursene som er bestilt fra klubbene. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs.

– Vi oppfordrer alle klubber til å samarbeide, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene, sier Søvik.

Alle klubber som i dag ikke innfrir kravene vil bli kontaktet av administrasjonen i januar 2020. Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende kurs, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no

Alle kurs finner du i forbundets kurskalender.

Reaksjonsformer etter fristens utløp:

  • De som ikke har startet per 01.01.2022 vil få tilsendt brev med pålegg om å påbegynne lisensprosessen (ta trenerkurs) innen 1. kvartal, eller etter nærmere avtale med forbundsadministrasjonen.
  • De som fortsatt ikke oppfyller kravet etter Q1/avtale vil få melding om at de må ordne dette innen utløpet av Q2/avtale. Inntil forholdet er bragt i orden nektes klubben deltakelse på stevner og treningssamlinger i forbundets regi og fratas retten til å søke om tilskudd.
  • Klubber som per Q3 fortsatt ikke oppfyller kravet/nekter å oppfylle kravet vil bli rapportert til forbundsstyret mtp. vurdering av medlemskap og/eller anmeldelse til domsorgan for brudd på vedtak/lover.
  • Klubbene har 12 mnd. til å fullføre, ellers iverksettes sanksjonene over.